ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯนำคณะ ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน หวังให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุด

นายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน หวังให้หลุดพ้นจากจังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศ  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. พร้อม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ คณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และ คาบเกี่ยวป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ลำดับที่ 73 ของประเทศ และ มีจำนวนครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ ที่เรียกว่าเส้นแบ่งความยากจน จำนวน 2,080 ครัวเรือน มากเป็นอับดับที่ 1 ของประเทศ     โดยนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ รับฟังความเห็น เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ตามแนวทางประชารัฐ หวังยกระดับรายได้ และ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวแม่ฮ่องสอน หลุดพ้นจากจังหวัด ที่มีคนจนมากที่สุดในประเทศ  ทั้งการรับฟังปัญหา และ ข้อเสนอแนะ จากชาวแม่ฮ่องสอน 6 กลุ่มอาชีพ
การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อเสนอโครงการจากภาครัฐในพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า  1,600 ล้านบาท ในหลายโครงการ เช่น การเร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และ  โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งน้ำ  และ  ระบบการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล  การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และ  การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์  รวมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน  เช่น การขอให้พิจารณาสนับสนุนให้มีเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน และ พิจารณาเพิ่มผู้ประกอบการบิน เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน  การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มาทำงานในพื้นที่ห่างไกล และ การพิจารณาอนุญาตการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนโดยใช้เอกสารผ่านแดน หรือ Border Pass ในจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: