ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ เดินทางถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำ ไม่ได้มาขอคะแนนนิยมทางการเมือง

นายกฯ เดินทางถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำ ไม่ได้มาขอคะแนนนิยมทางการเมือง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนแล้ว  ทันทีที่นายกรัฐมนตรี ได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบาย และ มองเห็นสายหมอกท่ามกลางขุนเขา ก็ได้กล่าวชื่นชม และชี้ชวนให้บรรดารัฐมนตรีและผู้ร่วมคณะได้ดู

     ก่อนเริ่มภารกิจแรก ด้วยการเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  ให้แก่ผู้แทนประชาชน 4  ตำบล  พร้อมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด จากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ เขตป่าอนุรักษ์  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพกสิกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อปี อยู่ลำดับที่ 73 ของประเทศ และ มีจำนวนครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ ที่เรียกว่าเส้นแบ่งความยากจน จำนวน 2,080 ครัวเรือน มากเป็นอับดับที่ 1 ของประเทศ     โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ว่า ถือเป็นการนำคณะรัฐมนตรี และ ข้าราชการ มากที่สุดนับตั้งแต่มีการลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมุ่งหวัง เพื่อที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความยากจน และ ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยที่ไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ หรือ คะแนนนิยมทางการเมือง แต่อยากให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นแบบไทยนิยม เลือกคนให้ถูก ไม่ใช่เลือกเพราะใครบอกว่าจะให้  ทุกคนที่เข้ามาต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ  ทำทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: