ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากลปีนี้ งดยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐ แต่ยก 10 ข้อเรียกร้องเดิม

คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากลปีนี้ งดยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐ แต่ยก 10 ข้อเรียกร้องเดิม หวังรัฐดันให้เกิดรูปธรรมโดยเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นำตัวแทนแรงงานยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เนื่องในวันกรรมกรสากล หรือ วันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี และ ได้มีการจัดงานขึ้นในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีความพยายาม เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล มีมติร่วมกันว่าจะไม่มีการยื่นข้อเรียกร้อง หรือ ข้อเสนอต่อรัฐบาล แต่จะเป็นการทวงถามติดตามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล ที่ยื่นไปเมื่อปี 2560 แทน เพราะยังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของคนงาน และ ขบวนการแรงงาน ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ตอบการดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่ยื่นไปแล้วก็ตาม แต่ในเนื้อหาสาระที่ได้รับเป็นแบบกว้างตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือ การทำงานของหน่วยงานนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามข้อเรียกร้อง ทั้งยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น

สำหรับข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2560 มีทั้งหมด 10 ข้อ ส่วนใหญ่ เป็นการเรียกร้องให้รัฐจัดให้มีสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ความเป็นธรรมโดยบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด กำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน รวมทั้งให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในสมาคมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัว และการเจรจาต่อรอง และอนุสัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา รวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของรัฐวิสาหกิจ ให้มีบริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: