ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พระ เณร ช่วยกันซ่อมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเชื่อม 2 หมู่บ้าน หลังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าจัดการซ่อมแซม

 พระ เณร ช่วยกันซ่อมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเชื่อม 2 หมู่บ้าน หลังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าจัดการซ่อมแซม 

พระภิกษุ สามเณร จากวัดหนองกก และวัดละลม ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมกับชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ต.ท่าจะหลุง และ ต.ละลมใหม่พัฒนา รวมกว่า 30 คน ได้ช่วยกันซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อชุมชน สายบ้านหนองกกวัดดอน ถึงบ้านสำโรงขี้ตุ่น เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรผ่านไป มา ได้รับความลำบากเป็นอย่างมาก โดยการซ่อมแซมถนนครั้งนี้ มีพระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองกก และเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง ได้ระดมพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน ช่วยกันซ่อมแซมมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมมาแล้ว โดยใช้เงินบริจาคจากชาวบ้าน ซื้อปูนซีเมนท์มา แล้วใช้วิธีให้รถโม่ปูนวิ่งไปตามถนน เมื่อพบจุดใดที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ก็จะให้พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน ช่วยกันนำถังมาใส่ปูน หิ้วไปเททับหลุม บ่อ เหล่านั้น แล้วใช้เกรียงฉาบให้เรียบไปกับพื้นถนน แต่ช่วงนี้ประสบกับปัญหาฝนตกลงมาต่อเนื่อง ทำให้ต้องหยุดชะงักเป็นบางเวลา และปูนที่เทลงไปแห้งช้า ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะซ่อมแซมถนนเสร็จ

พระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองกก และเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง กล่าวว่า เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านหนองกกวัดดอน ถึงหมู่บ้านสำโรงขี้ตุ่น มีระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ประสบกับปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ มานานกว่า 10 ปีแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดมาซ่อมแซมให้ ครั้นจะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็จะมีขั้นตอนที่ล่าช้า ไม่ทันการ เพราะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว ซึ่งทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน จึงต้องออกมาช่วยเหลือ ซึ่งการซ่อมถนนในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 18,000 บาท เพื่อซื้อปูนซีแพคมาจำนวน 2 คันรถ ใช้ในการซ่อมแซม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมมาแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: