ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ส.ไทย - ลาว ร่วมจัดการฝึกอบรม โครงการสกัดกั้นยาเสพติด

ป.ป.ส. ไทย - ลาว ร่วมจัดการฝึกอบรม โครงการสกัดกั้นยาเสพติด

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พันเอก อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติลาวเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (เลขาธิการ LCDC) ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติของอาเซียน”  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของ สปป.ลาว รวม 20 นาย

     โดยสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว ได้จัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรม  ได้รับ ความรู้และประสบการณ์ตลอดถึงเทคนิคการตรวจค้นและการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด ผ่านท่าอากาศยาน

      เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญของทั้งสองประเทศที่มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน และป้องกันไม่ให้ทั้งสองประเทศถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนยาเสพติด  ซึ่งโครงการ AAITF นี้ เป็นโครงการที่สำคัญที่ริเริ่มขึ้นโดยประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานนานาชาติในอาเซียน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: