ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

อ่วม! แก่งกระจาน ยังวิกฤต น้ำยังท่วมสูง

สถานการณ์น้ำเมืองเพชรวิกฤตเขื่อนแก่งกระจานน้ำล้นสปิลเวย์ลงแม่น้ำเพชร ในอัตรา 272.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำล้นฝั่งแม่น้ำท่วมพื้นตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานถึงเขื่อนเพชร ส่วนพื้นที่ใต้เขื่อนเพชรน้ำได้ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ยังไม่มีผลกระทบกับชุมชน หากเขื่อนแก่งกระจานไม่ลดการปล่อยน้ำจะมีผลกระทบกับชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำเพชร ตั้งแต่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม

สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีสำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานว่าเมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 775.513 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุสูงสุดของเขื่อน 710 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 109.23 % มีน้ำไหลลง เขื่อน 31.688 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ออกท้ายเ ขื่อน ลงแม่น้ำเพชรในอัตรา 272.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 23.5094 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 132.364 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ11.4362 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สายรวม 97.04 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 229.41 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

จากการที่เขื่อนแก่งกระจานเปิดระบายน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรในอัตรา 272.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ริม 2 ฝั่งแม่เพชร ตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน ถึงเขื่อนเพชรระยะทาง 60 กิโลเมตร โดยได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวงตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง และจากการที่เขื่อนเพชรปล่อยน้ำออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรบุรีในในอัตรา 272.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีน้ำเต็มตลิ่งแม่น้ำเพชรตั้งแต่พื้นอำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม และน้ำได้ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ยังไม่มีผลกระทบกับชุมชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรียังควบคุมสถานการณ์ได้ ทำให้ไม่มีน้ำท่วมในเขตเทศบาล อย่างไรก็ตามการหากเขื่อนแก่งกระจานไม่ลดการปล่อยน้ำจะมีผลกระทบกับชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำเพชร ตั้งแต่อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: