ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เจ้าหนี้ร้องศาลขอ IFEC เข้าแผนฟื้นฟูฯ-หยุดปัญหาเข้าสู่การแก้หนี้

 

เจ้าหนี้ร้องศาลขอIFECเข้าแผนฟื้นฟูฯ-หยุดปัญหาเข้าสู่การแก้หนี้

นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ไอเฟค(IFEC) ได้แถลงข่าวชี้แจงกับกลุ่มนักลงทุนว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้รับหมายแจ้งคำสั่งของศาลล้มละลายกลางว่า มีเจ้าหนี้รายหนึ่งของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง  โดยศาลได้มีคำสั่งรับคำร้อง ขอฟื้นฟูกิจการ IFECแล้ว และนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

     นายประสิทธิ กล่าวว่า การที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯมีผลทางกฎหมายให้IFECอยู่ในสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการใน พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการIFEC เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจของIFEC ให้ดำเนินการต่อเนื่องได้ตามปกติ อันจะเป็นการรักษามูลค่าทางธุรกิจของIFECและบริษัทย่อยไว้   อีกทั้งเพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ ทางIFEC  จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการ ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่IFEC ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ทุกราย

 

     ทั้งนี้  กระบวนการฟื้นฟูกิจการฯหากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องให้เจ้าหนี้ส่วนใหญ่และลูกหนี้(IFEC)ตกลงร่วมมือกัน เพื่อให้กิจการของIFECสามารถดำรงคงอยู่ได้ ส่งผลให้เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม และทำให้IFECไม่ต้องล้มละลาย ธุรกิจของIFECอยู่รอดต่อไปในระหว่างฟื้นฟูกิจการด้วย ซึ่งเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของIFECเพื่อให้IFECสามารถดำเนินกิจการของตนเองได้โดยปราศจากเหตุรบกวน หลังจากที่ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเเล้ว ศาลจะทำการไต่สวนคำร้อง เเละหากไต่สวนฯเเล้วเห็นควรให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลก็จะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนต่อไป ซึ่งในระหว่างการเลือกผู้ทำเเผน อำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดของIFECจะอยู่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: