ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พระสงฆ์ 25รูป เดินลงจากเจดีย์ชัยมงคล สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว

 

พระสงฆ์ 25รูป เดินลงจากเจดีย์ชัยมงคล สืบสานประเพณีตักบาตรเทโว

ที่วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาส นำพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป เดินลงจากโบราณสถาน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นแถวยาวอย่างสวยงาม เพื่อรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชนที่มากันเป็นครอบครัวสวมใส่ชุดขาว นำข้าวสารอาหารแห้ง ข้ามต้มมัด ลูกโยน มาร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีนักเรียนชายหญิงแต่งกายเป็นเทวดา นางฟ้า โปรยข้าวตอกดอกไม้ ตลอดเส้นทางไปจนถึงศาลาการเปรียญ

          พระครูสิริชัยมงคล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากพุทธเจ้า ทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร สำหรับวัดใหญ่ชัยมงคล พระสงฆ์จะเดินลงมาจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นโบราณสถานสำคัญอายุหลายร้อยปี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะต่อข้าศึก เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันสืบต่อมาเป็นภาพของของความสวยงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: