ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วัดที่สงขลาสร้างขุมนรกจำลองขึ้นกลางวัด เตือนสติอย่าทำผิดศีล5

วัดที่สงขลาสร้างขุมนรกจำลองขึ้นกลางวัด เตือนสติอย่าทำผิดศีล5 

        ที่วัดโคกสูง หมู่ที่1 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางวัดได้สร้างขุมนรกจำลองขึ้นมากลางวัด เพื่อให้เห็นถึงผลกรรมของการทำผิดศีล5 และการทำความชั่วต่างๆว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้รับโทษจากผลกรรมที่ทำไว้อย่างไร  ทั้งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์ การทำผิดในกามผิดลูกเมียคนอื่น การพูดปดมดเท็จ และการดื่มสุรา ซึ่งมีการปั้นหุ่นจำลองเกี่ยวกับการทำโทษของยมบาลเอาไว้ทั้ง5 ข้อ มีพญายมราชซึ่งเป็นผู้ที่พิพากษาลงโทษอยู่ตรงกลางถือบัญชีรายชื่อทำความดีความชั่วและชะตากรรม และกระทะทองแดงซึ่งผู้ที่ทำกรรมชั่วจะต้องตกลงไป รวมทั้งหุ่นผีเปรตของคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณบิดามารดาและคนที่ทำเลวทรามมากๆ
ซึ่งบาปกรรมและบทลงโทษแต่ละอย่างที่ปั้นขึ้นมาดูแล้วน่ากลัวมาก ทั้งการลักทรัพย์ที่ต้องถูกตัดมือ การพูดพดที่ถูกตัดลิ้น การผิดลูกปิดเมียคนอื่นต้องปีนต้นงิ้ว และการดื่มสุราเมรัย ที่ถูกจับกรอกปากด้วยน้ำทองแดง

พระครูวินัยทร วิเชียรวิโรจาโน เจ้าอาวาสวัดโคกสูง เปิดเผยถึงที่มาของการสร้างนรกจำลองขึ้นมาว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้คนได้เห็นถึงโทษในนรกที่เป็นผลกรรมมาจากการทำผิดศีล5 เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความชั่ว เพราะเพียงแค่คำสอนหรือคำบอกเล่าคนก็จะไม่กลัวและเฉย แต่หากได้เห็นของจริงก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาทันที และได้รับความสนใจจากญาติโยมที่มาทำบุญทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาดูเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ทำความดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: