ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สตูลเตรียมเครื่องจักกล กำลังพล เรือท้องแบน รับมือพายุปาบึก

วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายหน่วยงานตั้งมือพร้อมรับพายุปาบึก เหมือนอย่างเช่น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 (นพค. 45) เตรียมกำลังพล และเครื่องจักกล ที่พร้อมจะ ดูแลช่วยเหลือความเดือดร้อน ของประชาชนในจังหวัดสตูล จากการรับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน ปาบึก ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม โดยทางด้านหน่วย นพค.45 เรามีเครื่องจักกลพร้อมกำลังพลช่วยเหลือได้ทันทวงที

 

พันเอกถาวร เกตุทองมา รองผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45 เป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาฯ ได้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการเคลื่อนที่ 45โดยมีชุดเคลื่อนที่เร็ว 12 นายและชุดกำลังพลบรรเทาสาธารณภัยอีก 24 นาย รวมแล้ว 36 นายแล้วที่ ณ จุดที่ตั้ง หน่วยนพค.45 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อทำงานร่วมกับทางจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวร้องขอมาทันทีหากเกิดประสพภัยต่างๆที่เกิดจากผลกระทบจาก พายุโซนร้อน ปาบึก

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมรับมือตั้งหลักการเตรียมพร้อมกระจ่ายกำลังพลทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงภัย เช่นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ พื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพราะหากชาวบ้าน หรือชาวประมงร้องขอให้ช่วยเหลือย้ายข้าวของก็จะลงทันทีพันเอกถาวร เกตุทองมา รองผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45 กล่าวว่า ทางหน่วยได้จัดชุดกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือช่วยเหลือผู้ประสพภัยไว้แล้ว ไม่ว่าความรุนแรงของพายุจะมีหรือไม่ก็ตาม ทางหน่วยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง

 

ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกนายด้วยว่า ให้คิดเสมอว่าสถานการณ์กำลังเกิดหรือยังไม่เกิด ทหารทุกนายต้องพร้อมรับมือ แต่อย่างไรก็ต้องให้ทหารมีความพร้อมในตนเองเสียก่อนและเมื่อเราพร้อมการลงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็พร้อมเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: