ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วันเด็กแห่งชาติปราจีนฯ เทศบาลเมืองร่วมกับ บูรพาพยัคฆ์ ระดมโชว์ยุทโธปกรณ์

วันนี้ 12 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงาน บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี ที่ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดงานวันเด็กให้กับชุมชน มีเด็กร่วมงานอย่างล้นหลาม -คึกคักมากกว่า 10,000 คน โดยมี นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน


ทั้งนี้ปีนี้ได้จัดงานเป็นรอบแรก หลังจากว่างเว้นงานวันเด็กมากว่า 3ปี โดยก่อนหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งใน จ.ปราจีนบุรี ต้องงดจัดงาน เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้มงวดการจัดซื้อของขวัญ –รางวัล ทำให้ไม่มีงบประมาณ ในการจัดงานหลายพื้นที่ต้องขอรับบริจาคจากบริษัท-ห้างร้าน,ประชาชน หรือ จากสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันเอง (อปท.) สถานที่ อปท.ใดมีการจัดงาน ทั้ง ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) หรือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อนำมาใช้จัดงานให้กับเด็ก ๆ


โดยมีการจัดบริการซุ้มอาหาร,เครื่องดื่มฟรี ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองที่มาในงาน , การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รวม 6 แห่ง , การแจกรถ จยย.กว่า 300 คัน พร้อมของรางวัลอื่น ๆ

และการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารของหน่วยรบกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์( พล ร.2 รอ.) หรือ "บูรพาพยัคฆ์" ทั้ง รถถังยานเกราะล้อยางBTR.3E, ปืนกล ,ปืนใหญ่ เด็กๆ ได้เล่น –ปีนป่ายสนุกสนานผู้ปกครองต่างถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: