ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ค่าฝุ่นเขตบางขุนเทียนลดต่ำลง หลังใช้เครื่องบินพ่นน้ำ 2 ลำ

ค่าฝุ่นเขตบางขุนเทียนลดต่ำลง หลังใช้เครื่องบินพ่นน้ำ 2 ลำ


    ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ตั้งแต่ 30 มกราคม 2562 โดยตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561 นั้น ทำให้การการระดมความร่วมมือจากทุภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

    สำหรับการปฏิบัติการฯ โดยให้เครื่องบินเล็กฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่บางขุนเทียน ถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่วิกฤตก่อนหน้าที่ ช่วงเวลา 09.00 น. วัดปริมาณฝุ่นได้ 45 มคก./ลบ.ม. ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เครื่องบินเล็กจากโรงเรียนการบินกรุงเทพได้เริ่มขึ้นบิน โดยแผนการบินฉีดพ่นละอองน้ำได้ปรับเปลี่ยนจากเมื่อวาน เพื่อลดความเสี่ยงขณะบินจะไม่บินพร้อมกันครั้งละหลายๆ ลำ แต่ใช้การบินขึ้นเพื่อพ่นละอองน้ำครั้งละ 1 ลำ แต่ละลำบรรจุน้ำสะอาด 100 ลิตร บินขึ้นไปในระดับความสูงเฉลี่ย 900 ฟุต บินฉีดพ่นย้ำในพื้นที่ 16 ตารากิโลเมตร บริเวณบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 ทำซ้ำจนครบทั้ง 8 ลำที่เตรียมมา แต่ละลำใช้เวลาบินประมาณ 30 นาที และมีการประเมินผลค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อเวลา 11.00 น. หลังจากขึ้นไปบินฉีดพ่นผ่านไป 2 ลำ วัดค่าฝุ่นละอองได้ 35 ลดลงจากเมื่อเช้า

     นอกจากนี้ ในคืนนี้จะมีกิจกรรม Big Cleaning อย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพ และจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. โดยจะฉีดพ่นละอองน้ำ พร้อมทั้งล้างทำความสะอาดพื้นเพื่อชำระล้างฝุ่นที่ตกลงมาไม่ให้กลับเป็นฝุ่นซ้ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: