ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กทม. พบค่าฝุ่น PM2.5 ยังเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ คาดพรุ่งนี้ แนวโน้มลดลง

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โทรศัพท์ 0 2203 2951 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 ก.พ. 62 เวลา 08.00 น. ดังนี้ สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีพื้นที่ที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 พื้นที่ อยู่ในระดับสีส้ม คือ บริเวณเขตบางเขน มีค่า 55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีฟ้าจำนวน 3 เขต สีเขียวจำนวน 17 เขต และสีเหลืองจำนวน 3 เขต และเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม 1 เขต ได้แก่ เขตบางเขน ผลการตรวจวัดและคาดการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า วันนี้ ลมสงบ มีเมฆบางส่วน และจากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (6 ก.พ. 62) ปริมาณฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองของทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น จะส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และเตรียมแผนการดำเนินการปฏิบัติการเพื่อรับมือฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ และ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากอากาศจะปิด อีกทั้งสำนักอนามัย กทม. ได้ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกำหนดการออกหน่วยครั้งถัดไปวันที่ 24 ก.พ. 62

นอกจากนี้ โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการติดตั้งสปริงเกอร์บนอาคารทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลือเพียง 5 โรงเรียน ที่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ เนื่องจากสภาพทางกายภาพของโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยในการติดตั้ง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: