ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มข.ตักบาตรบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

 

มข.ตักบาตรบุญข้าวจี่วาเลนไทน์


          มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" เพื่อสืบทอดวิถีของชุมชนที่ถูกหลงลืมในหมู่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่หลายคนคุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่าบุญข้าวจี่ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองความรักในเทศกาลวาเลนไทน์และมีโอกาสสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน

 

          เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2562 ที่บริเวณริมบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น พร้อมใจกันนุ่งผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ใส่บาตรด้วยข้าวจี่ให้กับพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นหรือผ้าถุง ส่วนผู้ชายจะใส่ผ้าโสร่ง ในงาน "บุญข้าวจี้วาเลนไทน์" เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประยุกต์ ประเพณีอย่างสร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยใหม่ เป็นการขับเคลื่อนศักยภาพของทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะทุนทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในอดีตที่ถูกหลงลืม ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการฟื้นฟู ค้นหาคุณค่า ความหมายที่ซ่อนแฝง สู่การประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานกับแนวคิดร่วมสมัยในวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก เพื่อสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน

 

          บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ จึงนับเป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมครั้งสำคัญ ในการผนวกรวม 2 วิถีเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่” และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งรากเหง้าได้นั้น คงไม่ใช่การทำในแบบเดิมต่อกันมา แต่ต้องผสานหรือปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งนี้น่าจะเป็นคำตอบของการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมให้ยั่งยืนต่อไป

 

          รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12 คลอง 14 โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน ดังเช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการทำบุญวันมาฆบูชา (เดือนสาม ขึ้น14 ค่ำ) บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชา มาผ่านกรรมวิธีจี่ข้าว(การนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน) เพื่อตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: