ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

หมอกควันกระทบสถานบันการศึกษา2แห่งงดการเรียนการสอน จี้รัฐแก้ปัญหา

ภาพจากมุมสูงเห็นได้ชัดว่าพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายยังคงถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นด้วยหมอกควันไฟ จนมองแทบไม่เห็นตัวอาคารหรือบ้านเรือนของประชาชน โดยกรมควบคุมมลพิษตรวจว่าค่าอากาศพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง มีค่าพีเอ็ม 2.5 อยู่ที่ 305 ไมโครกรรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าพีเอ็ม 10 อยู่ที่ 344 ไมโครกรรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพื้นที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย มีค่าพีเอ็ม 2.5 ที่ 353 ไมโครกรรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าพีเอ็ม 394 ไมโครกรรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นค่าที่สูงที่ในประเทศอยู่ในขณะนี้

 

สภาพอากาศดังกล่าวให้สถานบันการศึกษาอย่างน้อย 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้องประกาสปิดทำการเรียนการสอนเบื้องต้น 2 วัน คือระหว่างวันที่ 1 และ 2 เมษายน นี้เพราะสถานการณ์หมอกควันเข้าขั้นวิกฤตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษาได้ โดยดูแนวโน้มสถานการณ์หมอกควันว่าจะดีขึ้นหรือไม่ หากยังมีความรุนแรรงก็อาจมีประกาศปิดอีก แม้ก่อนหน้านี้ทางสถานศึกาาจะมีการฉีดพ่นละอองน้ำและให้นักศึกษาสวมหน้ากากาอนามัยแต่ก็ไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลออกมาแก้ไขปัยหาเรื่องหมอกควันอย่างจริงจังเพราะถือเป็นว่าเป้นภัยพิบัติแล้ว

โดยหนังวสือดังกล่าวระบุว่ามฟล. ร้องรัฐบาลแสดงความจริงใจแก้วิกฤติหมอกควัน เสนอดึงประเทศเพื่อนบ้านร่วมหาทางออก รัฐต้องอุ้มค่าใช้จ่ายจากความล้มเหลวของภาครัฐ หน้ากากอนามัย-เครื่องฟอกอากาศ ตลอดจนสถานพยาบาลรัฐต้องเปิดคลินิคพิเศษฟรี 24 ชม.บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมขอให้ภาครัฐประกาศว่าเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเขตภัยพิบัติ

 

สถานการณ์มลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาคเหนือได้ดำรงอยู่เป็นระยะเวลายาวนานและไม่มีทีท่าจะกลับคืนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยโดยเร็ววัน ทั้งประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงได้ออกแถลงการณ์ โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ระบุว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอย่างเต็มที่ และปัญหาหมอกควันในครั้งนี้เป็นที่ทราบว่าแหล่งมลพิษเกิดจากกิจกรรมภายในประเทศและมลพิษข้ามแดนจากประเทศรอบข้าง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ และมีการใช้พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือประชุมอาเซียน ในฐานะประชาชนต้องการเห็นบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันประเด็นหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน

นอกจากนี้ในภาวะวิกฤติ ประชาชนไม่ควรแบกรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากความล้มเหลวของภาครัฐที่ไม่อาจคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้ จึงขอเรียกร้องรัฐมีนโยบายในการลดภาษีสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย N95 เครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ต้องปลอดภาษี และขอเรียกร้องให้กรมสรรพากรประสานกับหน่วยงานที่รับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตินี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสถานพยาบาลรัฐต้องเปิดคลินิกพิเศษ บริการ 24 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เข้าใช้บริการตรวจและรักษาฟรี

 

ทั้งนี้จึงขอให้ภาครัฐประกาศว่าเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นเขตภัยพิบัติด้านอากาศที่ต้องมีมาตรการพิเศษมาดำเนินการและเยียวยาโดยเร่งด่วน โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนในการเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันในภาคเหนือตอนบนโดยเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้ รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของรัฐเข้าร่วมแก้ปัญหาโดยฉับพลัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: