ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กทม. พร้อมปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

 

กทม. พร้อมปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

 

          นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปล่อยแถวขบวนรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 รวมจำนวน 46 คัน ประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 25 คัน รถสายตรวจเทศกิจ จำนวน 8 คัน รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต จำนวน 7 คัน รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 1 คัน รถหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน รถสายตรวจ 191 จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ของหน่วยทหาร 1 คัน รถบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. กทม. จำนวน 2 คัน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยประชาชน โดยจัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนรถเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาว กทม. เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน และประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด รวมทั้งมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้มีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร รวมทั้งความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน หากทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่มีผู้ดูแล และสถานบริการซึ่งมีกิจกรรมการแสดงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ภายในอาคาร หากไม่ใช้ความระมัดระวังอาจทำให้น้ำเข้าไปในปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ประกอบกับเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้หญ้า และเพลิงไหม้อาจลุกลามอาคารบ้านเรือน สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

          กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตั้งแต่ ขั้นเตรียมการก่อนเทศกาลสงกรานต์ (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ขั้นปฏิบัติการระหว่างเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 62) และขั้นปฏิบัติการหลังวันเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: