ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ส. ลุยแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6 เดือน ยึดทรัพย์กว่า 550 ล้าน


 


ป.ป.ส. ลุยแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6 เดือน ยึดทรัพย์กว่า 550 ล้าน


 


          นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. แถลงผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ระบุ ด้านการต่างประเทศ ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน แผนปฏิบัติการความร่วมมือ 3 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนได้มากขึ้น ในส่วนของประเทศไทย มีปริมาณการจับกุมไอซ์ลดลง แต่การจับกุมยาบ้าและเฮโรอีน ยังคงมีปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับ 6 เดือนหลังในปี 2561 และจับกุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ลดการผลิตไอซ์ได้ประมาณ 105,000 กก. นอกจากนี้ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ยังเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดผ่านทางทะเลอันดามัน บริเวณเกาะสอง ประเทศเมียนมา ไปยังประเทศที่สาม ในห้วงที่ผ่านมาสามารถจับกุมของกลางยาเสพติดได้ประมาณ 5 ตัน และที่สำคัญสามารถทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำใน 10 เมือง พร้อมยึดของกลางอุปกรณ์การผลิตหัวตอก และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ได้จำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมุ่งลดทอนการค้ายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนและเขตเมือง โดยเน้นปฏิบัติการเชิงรุกทางสังคมและกฎหมายในพื้นที่เสี่ยง ปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้มาตรการทางทรัพย์สินอย่างเข้มงวด สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศกว่า 1.6 แสนคดี ผู้ต้องหา 177,067 ราย ยึดของกลางยาบ้า 317 ล้านเม็ด, กัญชา 9,200 กก. ไอซ์ 4,900 กก. ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 1พันคดี มูลค่าทรัพย์สิน 554.38 ล้านบาท พร้อมทำ MOU ร่วมกับ 15 หน่วยงาน เพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด และช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถนำผู้เสพเข้าบำบัด 80,101 ราย


 


          เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปมุ่งเน้นการดำเนินงานลดความต้องการยาเสพติดในทุกมิติ และดำเนินงานตามแนวทางของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) โดยประสานผลักดันการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ การบูรณาการขับเคลื่อนทุกมาตรการอย่างเป็นระบบ สอดรับแผนตำบลมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด ภายใต้แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 20 ปี เพื่อให้ประชาชน สังคม และประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: