ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ผบช.ก. เปิดอบรม ฝึกดำน้ำเพิ่มประสิทธิภาพ ตำรวจน้ำ ในการดูแลความปลอดภัยประชาชน


พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบช.ก. เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม การฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา รอง ผบช.ก. ,พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผบก.รน.ร่วมในพิธีเปิดผบช.ก. กล่าวว่า “หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งกองบังคับการตำรวจน้ำสามารถพัฒนาบุคลากรระดับผู้บังคับบัญาชาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในทะเล ให้คงอยู่กับประเทศไทย”สืบเนื่องจาก กองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการถวายความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในน่านน้ำไทย ท่าเรือและชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทย และในน่านน้ำเขตรับผิดชอบอื่นๆ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจน้ำ เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจที่กำหนด และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการถวายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางทะเลให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องกองบังคับการตำรวจน้ำขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดระยะเวลา ในการฝึกอบรมดำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจน้ำ มีห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 -26 กรกฎาคม 2562 รวม 5 วัน โดยแบ่งระยะเวลาการฝึกอบรมเป็น ภาคในที่ตั้ง และภาคทะเล
ภาคที่ตั้ง ทำการฝึกอบรมในเขตพื้นที่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 รวม 2 วัน ภาคทะเล ทำการฝึกในเขตพื้นที่ สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 รวม 3 วัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: