ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พลิกวิกฤตชวนเที่ยวชุมชนเก่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำ


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ชวนนักท่องเที่ยวชมชุมชนเก่าที่จมอยู่ใต้เขื่อนวันนี้เจอสภาพแล้งจนโผลขึ้นมาจากน้ำให้เห็นอีกครั้งในรอบหลายปี โดยนายศภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่าทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ นายก อบต หนองบัว เชิญชวน เที่ยววัดหนองบัว(ใหญ่)ที่จมน้ำในเขื่อนป่าสักมาร่วม20ปีบัดนี้ จากสภาพที่แล้งจัดของปีนี้ และน้ำในเขื่อนลดทำให้เห็นวัดหนองบัว(ใหญ่)ได้ชัดเจน ซึ่งการโผล่ขึ้นมาของวัดและชุมชนเก่านี้เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2558 และครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่2 ตั้งแต่เปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2542 ที่ประชาชนสามารถลงชม วัดเก่าจมน้ำ สามารถชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระดับน้ำที่ไม่สามารถจะลงไปได้ ซึ่งทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะประชาสัมพันธให้ทราบ ทางfbของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นระยะต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ฯปี 2561 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 -22 ก.ค. 61=345 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเข้าอ่าง ปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 -22 ก.ค. 62=0.76 ล้านลบ.ม.ระดับน้ำ วันที่ 22 ก.ค. 61+37.65 ม.รทก. ปริมาณน้ำ 260.05 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 27.09%และวันที่22กค.2558 +33.49ม.รทก. ปริมาณน้ำ 39 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 4.10%(เป็นปีที่เคยเกิดขึ้น น้ำน้อยที่สุด) แม้ว่าน้ำในเขื่อน ณ วันนี้มี 44 ล้าน ลบ.ม. ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก กรมชลประทาน ได้วางแผนการใช้น้ำโดยส่งช่วยด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศน์วันละ 700,000 ลบ.ม. สามารถส่งได้ต่อเนื่องทุกวันและคาดว่าต้น สค จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องตระหนักใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนภาคการเกษตร ขอให้เกษตรกรรอใช้น้ำฝนในการทำนา และขอให้ใช้แนวทางโครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์(โคก หนอง นา โมเดล) เพื่อน้อมนำ หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับใช้ สร้างความยั่งยืน มั่นคงกับเกษตรกรเกี่ยวกับการเพิ่งพาตนเอง โดยเฉพาะด้านน้ำข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: