ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รมว.ยุติธรรม เปิดงานยุติธรรมจังหวัด เตรียมดันงบกองทุนเพิ่ม โอด 900 ล. ไม่เพียงพอ


 


รมว.ยุติธรรม เปิดงานยุติธรรมจังหวัด เตรียมดันงบกองทุนเพิ่ม โอด 900 ล. ไม่เพียงพอ


 


          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุติธรรมเพื่อความเสมอภาค” เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 18 แห่ง ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ชลบุรี ปราจีนบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา


 


          ด้านนายสมศักดิ์ บอกว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 18 แห่ง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถให้บริการกับประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้ชัดเจน ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า เสมอภาคและเท่าเทียม


 


          สำหรับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาคือ กระทรวงยังไม่มีหน่วยงานยุติธรรมระดับจังหวัด มีเพียงหน่วยงานอื่น ทำให้ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ หลังจากนี้จะวางแนวทางการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเงินช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมในปัจจุบัน ที่มีวงเงินเพียง 900 ล้านบาทต่อปี อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนมาขอรับความช่วยเหลือมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวทางขยายสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 1,800 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


 


          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 81 แห่งทั่วประเทศ ได้ดำเนินงานผ่านกิจกรรมสำคัญคือ “JUSTICE CARE ยุติธรรมใส่ใจ 24 ชั่วโมง” ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 2561 ถึง 28 ก.ค. 2562 มีผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนและเป็นที่สนใจของสังคมจำนวน 1,040 ราย ให้บริการทั้งสิ้น 2,608 เรื่อง และมีหน่วยงานร่วมบูรณาการ รวม 714 หน่วยงาน


 


          ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถโทรสายด่วนยุติธรรมได้ที่หมายเลข 1111 กด 77 หรือติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 81 แห่งทั่วประเทศ และแอฟฟิเคชั่น Justice Care รวมถึงตู้ Kiosk 77 ตู้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม โทร 086-3814138


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: