ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กลุ่มธุรกิจสวนสนุกเครื่องเล่นเกม เตรียมผลักดันวาระแห่งชาติ หวังภาครัฐสนับสนุน


 


กลุ่มธุรกิจสวนสนุกเครื่องเล่นเกม เตรียมผลักดันวาระแห่งชาติ หวังภาครัฐสนับสนุน


 


          วันนี้ 27 ส.ค. 62 นายเจริญสุข นันทวิชาวุธสาร ประธานกรรมการ บริษัท ฮาฮามา จำกัด (HHM) และนายกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมส์ไทย (Thai Amusement And Game Machine Trade Association) กล่าวถึงการจัดงานสุดยอดมหกรรมเกมตู้หยอดเหรียญที่ไบเทค บางนา ในงาน Asian Electronic Game & Amusement Equipment Expo 2019 (AEGAE) เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2019 นี้ ณ ไบเทคบาง ที่ผ่านมาว่า


 


          ในการจัดงานสุดยอดมหกรรมตู้หยอดเหรียญที่ผ่านมา ได้มีการเสวนาหารือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในระดับสากลระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในห้างสรรพสินค้า และเครื่องเล่นเกมหยอดเหรียญทั้งของไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญตัวแทนนักธุรกิจสวนสนุกเครื่องเล่นเกมตู้หยอดเหรียญจากประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเครื่องเล่นสวนสนุก โดยพบว่าธุรกิจเครื่องเล่นเกมในประเทศไทยมีเงินสะพัดหลาย 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในโอกาสนี้ นักธุรกิจของไทยเองได้ลงนามทางการค้ากับประเทศจีน เพื่อเปิดประตูการค้าอย่างเสรีและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จีนก็พร้อมสนับสนุนและผลักดันประเทศไทยอย่างสุดกำลัง


 


          จากการเสวนาครั้งนี้ ทุกประเทศมีมติเป็นเอกฉันท์และตกผลึกร่วมกันว่า ประเทศไทยควรขับเคลื่อนธุรกิจด้วยสมาคมการค้าผู้ประกอบการสวนสนุกและเครื่องเล่นเกมไทย โดยดึงภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทร่วมสนับสนุนธุรกิจ และเปิดกว้้างให้ทำธุรกิจอย่างเสรีมากขึ้น ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีการปรับปรุงใหม่ให้เท่าทันต่อยุคสมัย และการเปลี่ยนแปลงของนานาอารยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดประตูให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้โดยเริ่มต้นที่จุด start จุดเดียวกัน ไม่ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศ


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: