ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พ้นวิกฤติ! เขื่อนลำปาวลดการระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่


 


พ้นวิกฤติ! เขื่อนลำปาวลดการระบายน้ำหลังฝนตกในพื้นที่


 


          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ปรับลดปริมาณการส่งน้ำและลดการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปาว หลังจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกักเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง และขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และแบ่งปัน


 


          สถานการณ์น้ำในแหล่งเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พบว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีพายุฝนตกในพื้นที่ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ปริมาณฝนและปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในรอบหลายสิบปี


 


          นายพงศ์ศักดิ์ ณ ศร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาทำให้เขื่อนลำปาวมีปริมาณไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 มีปริมาณน้ำไหลเข้า 234 ล้าน ลบ.ม.โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้า 221 ล้าน ลบ.ม.ทำให้ล่าสุดเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 615 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 31.10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ปัจจุบันทางโครงการฯ ได้มีการปรับลดปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่ลำน้ำปาวจากเดิมวันละ 100,000 ลบ.ม.เหลือเฉลี่ยวันละ 50,000 ลบ.ม.เนื่องจากยังคงมีฝนลงมาในพื้นที่ท้ายน้ำ และพื้นที่มีน้ำเพียงพอ อีกทั้งจะต้องกักเก็บน้ำไว้ให้มากที่สุด


 


          ส่วนน้ำในระบบชลประทานเขื่อนลำปาวนั้นปัจจุบันยังคงส่งน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเฉลี่ยวันละ 1 ล้าน ลบ.ม.เพื่อช่วยส่งเข้าไปช่วยอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ต้องการน้ำ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2562 คาดการณ์ว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 150 ล้าน ลบ.ม.และคาดการณ์ว่าสิ้นสุดฤดูฝนนี้เขื่อนลำปาวจะมีปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า 800 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งยืนยันว่าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศไปจนถึงต้นฤดูฝนในปีหน้าอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามแม้เขื่อนลำปาวจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ก็ขอให้ประชาชนและเกษตรกรร่วมกันใช้น้ำแบบแบ่งปัน ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุด


 


          ขณะที่บรรยากาศการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ต่างพากันย้ายกุ้งจากบ่ออนุบาล นำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งอีกหลายบ่อ เพื่อขุนให้โตทันจำหน่ายสู่ท้องตลาดช่วงออกพรรษา หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง มีน้ำเข้าเขื่อนลำปาวเพิ่มขึ้นอีก และส่งเข้าสู่คลองชลประทานให้กับเกษตรกรนาข้าวและชาวนากุ้งได้เปลี่ยนถ่ายในบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำเขื่อนลำปาวได้ในระยะหนึ่ง


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: