ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เมืองนครนายก


 


อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว เมืองนครนายก


 


          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดงานการประชุมวิชาการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จ.นครนายก ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารสู่มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร และส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 350 คน มาร่วมสัมมนา และพูดคุย ภายใต้หัวข้อ “มาตรฐานการจัดการธุรกิจด้านอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค” โดย คุณฐนิวรรณ กุลมงคลรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมภัตราคารไทย


 


          ในงานนี้ นายณัฐพล ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบกิจการร้านอาหาร มาร่วมหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก รวมทั้งพูดคุยเรื่องแนวทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร เพื่อรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ด้วย


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: