ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ตร.MOUกสท. สู่การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสถานการณ์


 


ตร.MOUกสท. สู่การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็วทันสถานการณ์


 


          พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย เป็นผู้แทน


          ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาใช้ประโยชน์ในทุกงานที่เกี่ยวข้องทั้งการสืบสวนป้องกันปราบปราม การอำนวยความสะดวกการจราจรความมั่นคงและการให้บริการประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันเหตุการณ์และยังสามารถเชื่อมต่อให้กับส่วนราชการอื่น เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้


 


          สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ เป็นการสื่อสารระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สนับสนุนในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมระบบเครือข่าย ทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีการความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในการป้องกันและปราบปรามการอาชญากรรมการกระทำความผิดต่างๆ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสะดวกรวดเร็ว อย่างทันท่วงทีอีกด้วย


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: