ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ประธานศาลฎีกา มีดำริ จะให้ศาลพิจารณาประกันผู้ต้องหา-จำเลย ในวันหยุดราชการ


 


ประธานศาลฎีกา มีดำริ จะให้ศาลพิจารณาประกันผู้ต้องหา-จำเลย ในวันหยุดราชการ


 


          ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ภายหลังคณะสื่อมวลชนได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. หลังจากที่นายไสลเกษได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานศาลฎีกา ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา


 


          "นายไสลเกษ" ประธานศาลฎีกา  กล่าวถึงการกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกาว่า จากการที่สำนักประธานศาลฎีกาได้สอบถามความเห็นจากบุคลากรภายในองค์กรอันประกอบด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม รวมทั้งสอบถามความเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมนั้น โดยหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 62 สํานักประธานศาลฎีกาได้ประมวลผลเสนอมายังตนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะนำข้อมูลที่มีการประมวลผลมาประกอบในการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่พร้อมจะเผยแพร่ได้ภายในสัปดาห์หน้า 


 


          อย่างไรก็ดี ในการบริหารและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม นายไสลเกษ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลย จะวางแนวทางการกำหนดมาตรการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีความเสมอภาค และจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย และความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดี ตลอดจนความสงบสุขของสังคมเป็นสำคัญ


 


          นอกจากนี้นายไสลเกษยังมีดำริที่จะให้ศาลเปิดทำการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ อันเป็นแนวทางที่จะไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเกินความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อันเป็นการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: