ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รมต.ยธ. ระบุ 18 ประเทศ ยอมรับการปราบปรามยาเสพติดของไทย


 


รมต.ยธ. ระบุ 18 ประเทศ ยอมรับการปราบปรามยาเสพติดของไทย


 


          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าการประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 43 นี้ ทั้ง 18 ประเทศ ให้การยอมรับว่าประเทศไทยในเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านการลำเลียงยาเสพติดไปในหลายประเทศจึงทำให้ได้รับการยอมรับในเรื่องนี้และให้ความไว้วางใจ โดยจะเห็นได้จากสถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ปริมาณผู้ที่ใกล้กับแหล่งยาเสพติดมีปริมาณลดลงไม่ถึงร้อยละ 5 ซึ่งความคาดหวังต้องการที่จะปราบปรามให้ยาเสพติดหมดไป 100%แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเนื่องจากในปัจจุบันประสิทธิภาพการผลิตยาเสพติดมีสูง และรวดเร็วมากขึ้น


 


           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมให้กับกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก นอกเหนือการปราบปรามคือการเฝ้าระวังและสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการต้อนรับยับยั้งและแจ้งที่มาเบาะแสยาเสพติด โดยสามารถแจ้งในทางลับได้เพื่อความปลอดภัย และในฐานะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาก่อนประเทศอื่นก็จะสามารถประคองและให้ความร่วมมือลดจำนวนผู้เสพได้จำนวนมาก


 


          สำหรับการพบปะกับกลุ่ม 18 ประเทศครั้งนี้ นายสมศักดิ์ ยังกล่าวว่า ทุกประเทศไม่ได้แสดงความเป็นห่วงประเทศไทย เพราะยาเสพติดในปัจจุบันไม่ได้ผลิตมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่แต่เปลี่ยนเป็นเคมีภัณฑ์ อาทิ ซูโดอีเฟดีน ที่เวลาขนส่งจะคัดกรองตรวจสอบได้ยาก ในส่วนของแหล่งยาเสพติดแหล่งใหม่นอกจากสามเหลี่ยมทองคำ อย่างแหล่งพระจันทร์เสี้ยวทองคำอยู่ในแถบประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าเป็นแหล่งที่อยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำพอสมควร ซึ่งมั่นใจว่าแหล่งดังกล่าวนี้จะไม่มีการขนหรือจำหน่ายผ่านทางประเทศไทย แต่เมื่อสามารถปราบปรามสามเหลี่ยมทองคำได้ก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังแหล่งใหม่อย่างรัดกุม


 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: