ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ด่วน พบแล้วรายที่ 2 นิสิตจุฬาฯ ติดโควิด-19


ด่วน พบแล้วรายที่ 2 นิสิตจุฬาฯ ติดโควิด-19     


     ประกาศวันนี้ (23 มี.ค.) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งมาที่ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ศาสตราจารย์ นายแพทย์  ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ว่ามีนิสิตของคณะฯ 1 คนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หลังจากที่ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการย้ายนิสิตคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครัด (ดู https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/SOP-Covid-Thai.pdf) โดยได้มีการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไป และกิจกรรมในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการและนำส่งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน 24 ชั่วโมง ตลอดจนได้ปิดสถานที่ทำการของคณะฯ และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซนอาคารซึ่งเป็นพื้นที่สัมผัสทั้งหมด


   นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มดำเนินการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตคนดังกล่าวเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและให้คำแนะนำต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: