ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ไอเดียเก๋! พระพยอม ให้ชาวบ้านรดน้ำสงฆ์ผ่านกระบอกไม้ไผ่


ที่วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พระราชธรรมนิเทศ หรือ หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ออกมาให้ศีลให้พรประชาชนและให้คติเตือนใจ ถึงแนวทางของวัดสวนแก้ว เนื่องด้วยเป็นวันสงกรานต์ แต่จะเป็นสงกรานต์ที่ไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีคำสั่งห้ามเล่นสาดน้ำ การทำบุญในวัดก็ปฏิบัติตามหลักป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคพระพยอม กัลยาโณ กล่าวถึงแนวทางของวัดสวนแก้วกับประชาชนที่เข้ามาทำบุญในวัดก็จะมีจุดคัดกลองด้านหน้า ซึ่งชาวบ้านทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและทุกคนต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อก่อนเลย ซึ่งทางวัดสวนแก้วที่ปกติ มักมีผู้เข้าไปทำกิจกรรมเป็นจำนวนมากเสมอ จึงต้องมีการวางมาตรการรับมือ ญาติโยม ทางวัดมีการนำกระบอกไม้ไผ่ความยาว 3-4 เมตร มาผ่าครึ่งแล้ววางพาดไว้เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการรดน้ำพระสงฆ์ได้สรงน้ำได้ โดยที่ทิ้งระยะห่างอยู่ไกลกัน และให้ศีลให้พรโดยที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนตามปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางด้านมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือวัดต่างๆในพื้นที่หลายๆจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องของทั้งการจัดงานสงกรานต์ และเรื่องการมาทำบุญที่วัดของประชาชนที่ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้ เพราะไวรัสโควิด-19ระบาด จึงทำให้แต่ละวัดไม่มีกิจนิมนต์ได้อย่างสมปกติ อย่างที่วัดสวนแก้ว


 


เจ้าอาวาสก็ได้กล่าวว่า ไม่มีกิจนิมนต์แม้แต่งานเดียว แต่ในช่วงนี้ก็ต้องใช้มาตรการเว้นระยะทิ้งช่วงไปก่อน เช่น การฟังเทศน์ ทางวัดก็จัดเก้าอี้ไว้ห่างกันตามนโยบาย Social Distancing ซึ่งเป็นมาตรการที่ควรต้องทำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายต่อของไวรัสได้ต่างๆนี้ ก็จะใช้ไปจนกว่าทางรัฐบาลจะประกาศว่าสถานการณ์ปลอดภัยดีแล้ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: