ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเตรียมเปิดบริการอีกครั้ง หลังปิดหนีโควิดนานนับเดือน


ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเตรียมเปิดบริการอีกครั้ง หลังปิดหนีโควิดนานนับเดือน


     ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 ปัจจุบันเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วถึง 53 ปี ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นตลาดน้ำเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่มีพ่อค้าแม่ค้าใช้เรืออีแปะบรรทุกสินค้า สวมเสื้อผ้าแบบชาวสวน ใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งหลังเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาเที่ยวชมวิถีชีวิตและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดน้ำแห่งนี้ กันเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ฟาดกระหน่ำใส่ประเทศไทยจนทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ฉุดการท่องเที่ยวภายในประเทศให้ตกต่ำถึงขั้นวิกฤต ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของรากฐานเศรษฐกิจสําคัญของไทย ลุกลามจนหลายฝ่ายคาดการณ์อาจลากยาวไปจนถึงช่วงครึ่งหลังปี 2563



     ล่าสุดวันที่ (26 พ.ค.) ทางอำเภอดำเนินสะดวก ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลดำเนินสะดวก พลิกฟื้นวิกฤตตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้กลับมาเป็นดังเดิม โดยได้มอบหมายให้ นายวสันต์ หงส์ศุภางค์พันธ์ ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก ฝ่ายความมั่นคง พร้อม นายสมพร ทองรอด ปลัดเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก เรียกประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเจ้าธุรกิจท่าเรือและร้านค้าภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อร่วมวางแนวทางการเยียวยาและฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้กับมามีชีวิตชีวาดังเดิม โดยมีการประชุมนานกว่าหลายชั่วโมง เพื่อหาแนวทางมติในที่ประชุม



     นายวสันต์ หงส์ศุภางค์พันธ์ ปลัด อ.ดำเนินสะดวก เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทาง จ.ราชบุรี ไม่ได้มีคำสั่งให้ทางตลาดน้ำดำเนินสะดวกปิดตลาดแต่อย่างไร แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกไม่มีนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภายในตลาดน้ำจึงต้องปิดให้บริการไปเอง ส่วนทาง อ.ดำเนินสะดวก เพียงแต่ออกหนังสือขอความร่วมมือผู้ประกอบท่าเรือและร้านค้า ให้หยุดบริการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในหนังสือยังระบุไว้ว่า จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นั้นหมายถึง ทางผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้า สามารถเปิดให้บริการเมื่อไหร่ก็ได้หากมีความพร้อม แต่สิ่งที่ทาง อ.ดำเนินสะดวก เน้นย้ำแก่ผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้าคือ เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะต้องใช้มาตรการของทาง ศูนย์บริการสาธารณสุข(ศบส.) ระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ราดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น มาตรการให้ลูกจ้าง พนักงาน และนักท่องเที่ยว ต้องใส่แมสปิดจมูกขณะให้บริการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาขึ้นเรือ จะต้องมีการจัดนั่งเว้นระยะห่าง เช่น เรือ 8 ที่นั่ง ต้องจัดให้นักท่องเที่ยวนั่งเว้นระยะห่างเหลือ 4 ที่นั่ง ตามหลักโซเชียลดิสแทนส์ซิ่ง(Social Distancing) คือการเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส และลดโอกาสในการติดเชื้อ โดยระยะห่างที่ทาง WHO ได้กำหนดไว้คืออย่างน้อย 1 เมตร หรือประมาณ 3 ฟุต และมาตรการจุดวางเจลล้างมือ ต้องมีทุกท่าเรือและทุกร้านค้า



     ขณะที่ นายสมพร ทองรอด ปลัด ทต.ดำเนินสะดวก กล่าวว่า หลังจากประชุม มีมติในที่ประชุมว่า ทางตลาดน้ำดำเนินสะดวกจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวภายในวันที่ 30 พ.ค.นี้ โดยทาง อ.ดำเนินสะดวก และทาง ทต.ดำเนินสะดวก จะได้วางมาตรการบังคับใช้ตามหลักโซเชียลดิสแทนส์ซิ่ง(Social Distancing) และมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรัดกุม เพื่อให้ผู้ประการการท่าเรือและร้านค้าภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้า ทาง ทต.ดำเนินสะดวก จะทำหนังสือถึงเจ้าของพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในการขอความร่วมมือ งดจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่กับทางผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้า และจะปรึกษากับทาง อ.ดำเนินสะดวก ในการงดเก็บภาษีโรงเรือนเจ้าของพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ภายใน 1 - 2 เดือนเช่นกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้า ตลอดจนเจ้าของพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อีกครั้ง



     ด้านนายกำพล รอดสำราญ ผู้ประกอบการท่าเรือในตลาดน้ำดำเนินสะดวก กล่าวว่า ตนจะเปิดท่าเรือของตนในวันที่ 1 มิ.ย. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ตกค้างและนักท่องเที่ยวที่อยากผ่อนคลาย ซึ่งตนคิดว่าการเปิดตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้กลับมาเป็นดังเดิมก่อนช่วงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นไปไม่ได้ ซึ่งต้องมีการค่อยๆดำเนินการ โดยทางผู้การประกอบการภายในตลาดน้ำดำเนินสะดวก ต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน และต้องมีการวางมาตรการป้องกันไปในทิศทางเดียวกัน



     เช่นอย่างเรือให้บริการ จากเรือ 8 ที่นั่ง ต้องจัดให้เหลือ 4 ที่นั่ง มีจุดบริการเจลล้างมือทุกจุดในการขึ้นเรือและเลือกซื้อสินค้า และต้องมีมาตรการให้ส่วมใส่แมสปิดจมูกขณะให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวต้องส่วมใส่แมสปิดจมูกขณะเข้ารับบริการ ส่วนทางหน่วยงานราชการต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการท่าเรือและร้านค้า ในการเป็นตัวแทนผู้ประกอบการของดจัดเก็บค่าเช่นพื้นที่อย่างน้อย 2 เดือน จากเจ้าของพื้นที่ เพราะตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ตนเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายรายไม่มีเงินทุนกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว และอยากให้ทางหน่วยงานราชการช่วยเจรจากับทางแหล่งเงินทุน อย่างเช่น ธนาคาร ในการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการภายในตลาดดำเนินสะดวก เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้กลับเข้ามาให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศได้อีกครั้ง



 


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: