ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

งานงอกยาวๆ! นายอำเภอเชียงใหม่ ยันไม่รู้เรื่อง ฌอน เปิดรับบริจาค


งานงอกยาวๆ!นายอำเภอเชียงใหม่ ยันไม่รู้เรื่อง ฌอน เปิดรับบริจาค 


        นายสรวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหนังสือด่วนที่สุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ของ ฌอน บูรณะหิรัญ


   หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท


   อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แต่อย่างใต


   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: