ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กอร.ฉ ห้ามรถ 3 ชนิดเข้าพื้นที่ชุมนุม เหตุเป็นการสนับสนุนสถานการณ์ฉุกเฉิน


กอร.ฉ ห้ามรถ 3 ชนิดเข้าพื้นที่ชุมนุม เหตุเป็นการสนับสนุนสถานการณ์ฉุกเฉิน


         วันนี้ (16 ต.ค.2563) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) กองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ได้ออกแถลงชี้แจงว่า ตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 ลง 15 ตุลาคม 2563


   ห้ามนำรถ 3 ประเภท เข้าพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ยานพาหนะซึ่งมีการดัดแปลงสภาพรถเป็นหรือคล้ายเวที หรือติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ หรือบรรทุกเครื่องขยายเสียง รวมถึงยานพาหนะที่มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ หรือบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่, รถสุขาเคลื่อนที่ และยานพาหนะที่ใช้บรรทุกเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อประโยชน์แก่ผู้ชุมนุมในพื้นที่ที่มีการชุมนุมอันมิชอบด้วยกฎหมาย


   หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบยานพาหนะตามข้อ 1 สามารถยึด หรืออายัดยานพาหนะดังกล่าว พร้อมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้ หรือได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น


   จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชน ให้งดการนำยานพาหนะตามประเภทที่ระบุไว้ตามประกาศดังกล่าว เข้ามาหรือใช้ในพื้นที่ชุมนุม ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการฝ่าฝืนเช่นว่านั้น จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เพื่อให้เกิดความสงบเเรียบร้อยแก่บ้านเมือง


cr.kapook


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: