ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สารปนเปื้อนจาก “ก๊อกน้ำ” ภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง


สารปนเปื้อนจาก “ก๊อกน้ำ” ภัยใกล้ตัวที่เราคาดไม่ถึง


         “น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นคุณภาพของน้ำจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในอันดับแรก เมื่อกล่าวถึงคุณภาพของน้ำ หลายคนก็จะนึกไปถึงแหล่งที่มาของน้ำ แต่ลืมนึกถึงก๊อกน้ำ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ส่งน้ำให้เราใช้ดื่มใช้กิน ก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานจะมาพร้อมกับสารปนเปื้อนอย่างเช่นสารตะกั่ว ที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างมาก ทั้งระบบสมอง ระบบประสาท และเม็ดเลือดแดง ที่น่าห่วงคือเด็กจะมีโอกาสรับสารตะกั่วจากน้ำดื่มมากที่สุดถึงร้อยละ 15-20


   ดังนั้น เราจึงไม่ควรจะละเลยคุณภาพและมาตรฐานของก๊อกน้ำ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดให้ก๊อกน้ำที่จำหน่ายในท้องตลาดจะต้องได้รับตรารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายไทยกำหนดแล้ว ยังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อีกด้วย


   สำหรับประชาชนทั่วไป CTEC แนะนำให้เลือกใช้ก๊อกน้ำที่ติดป้ายแสดงมาตรฐาน มอก.2607-2552 เป็นหลัก โดยก๊อกน้ำที่ได้มาตรฐาน ลักษณะทั่วไปผิวภายนอกจะต้องเรียบไม่มีขอบคม ที่เปิดปิดใช้ง่าย โลหะที่ใช้ทำส่วนประกอบต่าง ๆ ของก๊อกน้ำต้องเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม การเคลือบต้องไม่มีตำหนิ ก๊อกน้ำที่ได้รับมาตรฐาน มอก.2067-2552 จะเป็นแบบประหยัดน้ำ ปริมาตรน้ำที่ออกมาประมาณ 0.5 - 6.0 ลิตรใน 1 นาที โดยน้ำที่ออกมาต้องใสไม่มีสีไม่มีสิ่งแปลกปลอม และปริมาณโลหะที่ออกมาพร้อมกับน้ำที่มีผลมาจากก๊อกน้ำจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้
ผู้ที่สนใจทดสอบผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC) โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4215


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: