ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

จับตาประชุมสภาฯฝ่านค้านอภิปรายรัฐบาลถึงการทุจริตในหลายโครงการ

     การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี 2554 ในวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในวันนี้จะเป็นการพิจารณาต่อในมาตรา 17 งบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทย วงเงินงบประมาณกว่า 2 แสน 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ถูกจับตาเป็นพิเศษถึงการอภิปราย โดยเฉพาะการอภิปรายของฝ่ายค้านที่ระบุจะนำข้อมูลการทุจริตมาเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย การจัดซื้อเครื่องอัลฟ่า 6 การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด นอกจากนี้ยังมีการพิจารณางบประมาณในอีกหลายกระทรวงที่น่าจับตาไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเหลืออีก 20 มาตราที่จะต้องพิจารณา     ทั้งนี้นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มั่นใจว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณจะเสร็จทันภายในเวลา 12.00 น.ของวันที่ 26 ส.ค. ส่วนกรณีการถ่ายทอดสดการประชุมนั้น ขึ้นอยู่กับประธานคณะกรรมการประสานงานทั้ง 2 ฝ่าย แต่ตามธรรมเนียมปฎิบัติ ไม่เคยมีการถ่ายทอดสดการพิจารณาในวาระที่ 2-3 อยู่แล้ว     ด้านนายวิทยา บูรณสิริ ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านไม่รู้สึกติดใจหากจะไม่มีการถ่ายทอด เพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประธานสภาผู้แทนราษฎร และเชื่อว่าจะไม่มีการนำมาเป็นประเด็นในการประท้วง พร้อมยืนยันว่าฝ่ายค้านจะไม่ใช้เวลาในการอภิปรายนานเกิน 105 วันตามที่กำหนดไว้     ขณะเดียวกันในวันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภา ในเวลา 9.00 น.เช่นเดียวกัน โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมแล้ว ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่น่าจับตา อาทิ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เตรียมเสนอรายงานแนวทางการยกเลิกการแปรสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือเป็นใบอนุญาติ 2 G ภายหลังจากที่ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3 รายใหญ่ ทั้ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และบริษัท ทรูมูฟ หารือและให้ความเห็นก่อนหน้านี้     อย่างไรก็ตามในส่วนที่คณะกรรมการร่วม จะนำเสนอต่อครม.นั้นจะเป็นเพียงหลักการพร้อมโมเดลที่สามารถดำเนินการได้ ในจำนวนโมเดลที่น้อยที่สุดเพราะปัจจุบันมีโมเดลที่ตั้งไว้จำนวนมาก เพื่อให้ครม.เลือกหลักการและโมเดลที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการทุกรายต้องอยู่ภายใต้หลักการและโมเดลเดียวกันซึ่งหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเป็นส่วนรายละเอียดแนวทางการปฎิบัตินำไปสู่การยกเลิกสัมปทานเป็นใบอนุญาตใหม่อย่างสมบรูณ์ ในส่วนนี้คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย18เดือน - 2ปี     นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรีพิจารณาตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ เนื่องจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี แต่อายุราชการยังเหลืออีก 2 ปี โดยมีแนวโน้มว่าอาจต่ออายุราชการให้นายวีระออกไปอีกจนเกษียนอายุราชการ     ด้านนายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอให้ ครม.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ... ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเห็นชอบแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ นายกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและกำกับ การบริหารหนี้สาธารณะ จะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี     โดยแผนบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว มีวงเงินรวม 1,296,428 ล้านบาท ลดลง 415,328 ล้านบาท จากแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีกรอบ วงเงินรวม 1,711,756 ล้านบาท สำหรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2554 จะมีแผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม 607,523 ล้านบาท ลดลงจาก 924,014 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งการก่อหนี้ใหม่ลดลง เป็นผลจากรายรับของรัฐบาลที่ดีขึ้น รวมถึงความจำเป็นในการ กระตุ้นเศรษฐกิจลดลง ภายใต้แผนบริหารหนี้ดังกล่าว จะทำให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพีในสิ้นปี 54 อยู่ที่ 43.8% และภาระหนี้ต่องบประมาณ จะอยู่ที่ 10.1% ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทาง การคลังที่กำหนดไว้ คือ หนี้สาธารณะต่อจีดีพีไม่เกิน 60% และภาระหนี้ต่องบประมาณ ไม่เกิน 15%     ขณะที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรฯ จะเสนอแผนการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจการทำงานในพื้นที่ป่า และจะเสนอให้มีการจัดซื้ออุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ประกอบการบินเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น เครื่องตรวจสภาพอากาศในระหว่างทำการบิน เครื่องชี้บอกตำแหน่งที่เครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น สำหรับงบประมาณที่จะขออนุมัติ ครม.นั้น ไม่ใช่เพื่อซื้อเฮลิคอปเตอร์ แต่เป็นการซ่อมบำรุงเครื่องที่มีอยู่เวลานี้     ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขออนุมัติก่อสร้างโครงการและจะ จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.2554 จากนั้นจะมีการจัดสรรงบประมาณภายในเดือน มี.ค.2554 ในโครงการทางเดินลอยฟ้าพัฒนาเมือง (สกายวอล์ค) อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคา โดยจะว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นสำนักการจราจรและขนจะพิจารณาตรวจสอบข้อเสนอโครงการและลงนามสัญญาจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค.ปีนี้ แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.2554     นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเสนอครม.พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีงบประมาณ 2554-2559 วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท โดยเห็นว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการก่อสร้างหรือขยายทางวิ่ง (รันเวย์) แต่เป็นเพียงการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 กับอาคารผู้โดยสารหลัก รวมทั้งหลุมจอดเครื่องบินเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร จึงไม่จำเป็นต้องทำเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวการเมืองรายงาน

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: