ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

“จำลอง” ฟ้องศาลฎีกาเลือกตั้งใหม่เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ยื่นฟ้องกกต.ขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนการเลือกตั้งส.ส. ชี้กกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยศาลนัดฟังคำสั่งในวันที่ 20 ก.ค.นี้

     ที่ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง. พล.ต.จำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยึ่นฟ้อง นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. นายประพันธ์ นัยโกวิท นายสมชัย จึงประเสริฐ นางสดศรี สัตยธรรม และนายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กกต. เป็นผู้ถูกร้อง เพื่อขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค.54 และได้โปรดมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

     คำร้องสรุปว่า ผู้ร้องและภริยาได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 14 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต เขตเลือกตั้งที่ 5 กรุงเทพฯ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยแจ้งว่าไม่มีชื่อผู้ร้องและภริยาปรากฏที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว เนื่องจากผู้ร้องและภริยาไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อที่ได้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งการที่ผู้ถูกร้องทั้งห้าร่วมกันวินิจฉัยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และไม่ได้ขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงต้องใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตามที่เคยขอลงทะเบียนไว้ เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

     นอกจากากนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกร้องทั้งห้า เมื่อวันที่ 11 ก.ค.54 เพื่อให้ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. และการรับรองผู้สมัครไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดหรือวินิจฉัยการคัดค้านการเลือกตั้งแล้วเสร็จ รวมถึงได้ร้องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ด้วย แต่ผู้ถูกร้องกลับดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นส.ส.จำนวน 358 คน โดยไม่พิจารณาความเสียหายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ผู้ร้องไม่มีช่องทางอื่นที่ทำให้ผู้ร้องได้รับคืนสิทธิการเลือกตั้งที่ผู้ร้องทั้งห้าได้ร่วมกันวินิจฉัยไปในลักษณะตัดสิทธิเลือกตั้งของผู้ร้องและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีกจำนวนมาก เนื่องจากผู้ถูกร้องทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.

     ผู้ร้องขอใช้สิทธิร้องต่อศาลฎีกา เพื่อคัดค้านการดำเนินการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ดำเนินการควบคุมและจัดการเลือกตั้งที่ผิดพลาดของของผู้ถูกร้องทั้งห้าในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ศาล นัดฟังคำสั่งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เวลา 16.00 น

     ส่วนคดีที่ นายสุรสิทธิ์ ใบลี อายุ 52 ปี ว่าที่ผู้สมัคร อบต.บ้านโนนกลาง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น.ส.ศิริภานีย์ ใต้ชัยภูมิ อายุ 24 ปี และ น.ส.ภารินีย์ ใต้ชัยภูมิ อายุ 25 ปี สองพี่น้องชาว จ.ชัยภูมิ ยื่นฟ้อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขอให้ศาลฎีกาฯจัดการเลือกตั้งใหม่และขอให้คืนสิทธิทางการเมืองแก่ผู้ร้องทั้งสาม ฟ้องเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 54 ฟังคำสั่ง วันนี้ เวลา 16.00 น


ทีมข่าวการเมือง

รายงาน
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: