ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

การประชุมครม. ถกงบเร่งด่วนกว่า 5 หมื่นล้าน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ข่าวการเมือง การประชุมครม.ในวันนี้ มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน แทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 6 ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558

     มีวาระ ครม. ที่สำคัญเร่งด่วนคือ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะเสนอที่ประชุม ครม.เพื่อของบกลางปี 2558 เร่งด่วน จำนวน 51,379 ล้านบาท ขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาการเกษตรในพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 268 แห่ง โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก เป็นหน่วยดำเนินการ ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2558

     ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ครม. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกรณีเกษตรภาคใต้ที่เพาะปลูกในช่วงเวลาหลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 เดือน และกรณีรายชื่อเกษตรกรตกหล่น

     ส่วนนพ.รัชตะ รัชตนาวิน รัฐมนตรีว่ากากรระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสถานการณ์โรคระบาดเมอร์ส ในประเทศไทยดีขึ้น โดยผู้ป่วยชาวโอมาน สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ซึ่งแพทย์เตรียมรอดูอาการ 4 วัน และตรวจสารคัดหลั่งอีก 2 ครั้ง หากผลออกมาเป็นลบถือว้าปลอดภัย และสามารถเดินทางกลับประเทศได้ ขณะที่ญาติของผู้ป่วย 3 คน ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังเช่นเดิม แต่ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง 176 คน บางคนสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้ว เพราะไม่พบเชื้อเมอร์ส


     ขณะเดียวกันได้ให้ความมั่นใจว่า กรณีสถานการณ์เมอร์ส ในไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันควบคุม และสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างเข้มงวด โดยไม่ปิดกั้นการเดินทางเข้าออกประเทศ แต่จะตรวจ ทั้งบนเครื่องบินจนถึงลงเครื่องบินและตลอดขั้นตอนการเดินทาง เพื่อเฝ้าระวัง พร้อมกันนี้ได้แจกคู่มือ ในการดูแลตัวเอง และหากพบว่า มีไข้ สามารถ โทรศัพท์ มายังสายด่วน 1669 ได้ทันที ซึ่งทางโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทาง ไปรับผู้ป่วยด้วยตัวเอง

     ส่วนกรณีที่โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งปฏิเสธไม่รับผู้ป่วยและส่งตัวไปยังสถาบันบําราศนราดูร นั้นกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับโรงพยาบาลเอกชนและความร่วมมือแล้วโดยห้ามปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วย แต่หากโรงพยาบาลเอกชนไม่สะดวกสามารถที่จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยได้ ส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยกรณีต้องนอนพักรักษาตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะให้การดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: