ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุมครม. พิจารณาโผแต่งตั้งโยกย้ายผวจ.

นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุมครม. พิจารณาโผแต่งตั้งโยกย้ายผวจ.


 


ข่าวการเมือง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าระสำคัญ โดยในที่ประชุมนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงโรดแมปหลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งการตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 21 คน และการตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 200 คน รวมถึงการบริหารเวลาหลังจากนี้

     โดยใช้สูตร 6-4 6-4 คือ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญ 6 เดือน ทำประชามติ 4 เดือน หากประชามติผ่านใช้เวบาทำกฎหมายลูกและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 6 เดือน ต่อจากนั้นอีก 4 เดือนสำหรับการเลือกตั้ง รวม 20 เดือนัน

     นอกจากนี้ยังพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี 2556-2557 โดยกรอบการเยียวยาผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินรายละ 4 แสนบาทส่วนวงเงินรวมยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่ทราบจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ

     ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี จำนวน 2 เฟส โดยเฟสแรก คือ การทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้ธนาคารออมสินตั้งวงเงินปล่อยสินเชื่อ เฟสที่ 2 คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานช่วยเอสเอ็มอีให้เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที


     ด้านกระทรวงการคลังเสนอลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากน้อยละ 15 หรือ ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เพื่อช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการต้องทำบัญชีเงื่อนไขเล่มเดียวเพื่อแสดงรายได้ในการชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

     สำหรับวาระการแต่งตั้งโยกย้าย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนข้าราชการที่เกษียณและว่างลง แบ่งเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่แต่งตั้งใหม่จำนวน 28 ตำแหน่ง โยกสลับจังหวัด 25 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ 2 ตำแหน่ง

     โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ เช่น นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: