ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คสช. สรุปมาตรการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรเทศกาลปีใหม่

ข่าวการเมือง พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจร ของ คสช.และรัฐบาล ด้วยมาตรการดื่มไม่ขับ ตลอดเทศกาลปีใหม่ 11 วัน คือตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ซึ่ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ดูแล อำนวยความสะดวกการจราจร ตลอดจนเข้มงวดในมาตรการดื่มไม่ขับ ซึ่งประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ขานรับในมาตราการและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รวมทั้งมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ตระหนักในเรื่องวินัยจราจรมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

     สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับขี่ในวันที่ 4 ม.ค.59 มีดังนี้ ในส่วนรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 5,147 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดไว้ 381 คัน และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี 4,837 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 1,857 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 127 คน ยึดรถยนต์ 239 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 893 คน


     โดยตลอด 11 วันที่ผ่านมา (25 ธ.ค.2558 – 4 ม.ค. 2559 ) เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับไว้ทั้งหมด 4,672 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,413 คัน และรถยนต์ 1,259 คัน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 28,540 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคล 10,325 คน

     ขณะนี้ คสช. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในทุกพื้นที่กำลังดำเนินการคืนรถให้กับเจ้าของตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้ ส่วนรถที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะต้องรอผลทางคดีให้เสร็จสิ้นก่อน อย่างไรก็ตามในห้วงต่อไป คสช. จะได้นำผลการปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยด้วยการดื่มไม่ขับ มาพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น พร้อมอาจกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการลดอุบัติเหตุในลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: