ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พรรคชาติพัฒนา สนับสนุนแนวทางสร้างความปรองดองของรัฐบาล


พรรคชาติพัฒนา สนับสนุนแนวทางสร้างความปรองดองของรัฐบาล


นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา แถลงข่าวหลังเข้าร่วมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นไปด้วยดีและสร้างสรรค์ พร้อมเห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิดจากปัญหาทางการเมืองและความเหลื่อมล้ำทางสังคม

     โดย พรรคได้เสนอแนวคิด อาทิ ต้องสร้างความปรองดอง ก่อนการเลือกตั้ง ภายใต้หลักการของความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เมื่อสร้างความปรองดองแล้ว ควรจัดให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป ทุกพรรคต้องร่วมมือกันปฏิบัติให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และ ยอมรับผลการเลือกตั้ง และทุกพรรคควร คำนึงผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมเห็นว่า ในอนาคตหากเกิดปัญหา ควรใช้เวทีในสภามาแก้ปัญหาความขัดแย้ง


     ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลได้เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้องในการระดมความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อได้แนวคิด และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มั่นใจว่า สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในขณะนี้ จะเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งพรรคได้แสดงจุดยืน เห็นด้วยกับแนวทางสร้างความปรองดอง และพร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมกันนี้ ได้เชิญ ทุกพรรคการเมืองร่วมกันนำประสบการณ์ที่ผ่านมาร่วมให้ความเห็น เพื่อนำไปสู่การปรองดองที่ทุกฝ่ายยอมรับ เพื่อเป็นการปูทางนำไปสู่การเลือกตั้ง

     ขณะเดียวกันมั่นใจว่าการเดินหน้าสร้างความปรองดองในครั้งนี้จะสำเร็จซึ่งทุกพรรคการเมืองต้องเข้ามามีส่วนร่วมและมีความจริงใจในการร่วมกันแก้ปัญหา

    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: