ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สุเทพ เทือกสุบรรณ ขึ้นศาลเบิกความคดีฟ้องธาริต หมิ่นกล่าวหาสร้างโรงพักทดแทน

สุเทพ เทือกสุบรรณ ขึ้นศาลเบิกความคดีฟ้องธาริต หมิ่นกล่าวหาสร้างโรงพักทดแทน


นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. กล่าวข่าวก่อนขึ้นเบิกความในคดีที่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ  ถึงกรณีที่ กปปส.จะเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในวันที่ 17 มีนาคม  นี้  ว่า กปปส.จะเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ว่าจะเสนอสิ่งที่มวลมหาประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ 5 ด้านคือ


1.การปฏิรูปการเมือง เพื่อทำให้การเมืองเป็นของประชาชน ไม่ใช่การเมืองของนักการเมืองและนายทุน


2.การทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน ไม่มีการทุจริตเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเด็ดขาด เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งยังทำหน้าที่ได้ไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ ต้องปรับปรุงจัดการใหม่


3.การปฏิรูประบบราชการ ตั้งแต่ค่านิยมไปจนถึงการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้จังหวัดเป็นนิติบุคคล มีอำนาจที่จะทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด การใช้งบประมาณของตัวเองได้ เสนอให้นายกฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากบุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นพิเศษ และให้สภาจังหวัดเป็นผู้เห็นชอบ เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน


4.การปฏิรูปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ต้องแก้ข่าวเรื่องการศึกษา รื้อกระทรวงศึกษาธิการทำกันใหม่ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชาชน ต้องสอนให้รู้จริงทำได้จริง ให้ความสำคัญกับอาชีวศึกษาให้เรียนฟรีและมีคุณภาพ การศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นประถมต้องรู้เรื่องการปกครอง หลักนิติรัฐนิติธรรม หน้าที่พลเมือง และธรรมะ ทั้งนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมอาชีพ ทำสำมะโนประชากรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมกำหนดเส้นมาตรฐานของความพอเพียง ให้ประชาชนมีชีวิตพอเพียงให้ได้ ใครรายได้ต่ำกว่าเส้นพอเพียงรัฐบาลต้องเข้าไปดูแล รวมถึงให้จัดตั้งชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 5.การปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ตำรวจจัดองค์กรแบบทหารไม่ได้ เพราะมีหน้าที่รักษากฎหมายต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชน กระจายอำนาจรวมศูนย์ไปยังแต่ละจังหวัดให้ตั้งเป็นกองบัญชาการตำรวจจังหวัดขึ้น ไม่มีการโยกย้ายแต่งตั้งข้ามจังหวัด ทำให้ไม่เกิดการวิ่งเต้นและรู้จักพื้นที่คนในจังหวัดเป็นอย่างดี รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้สอบสวนบันทึกเข้าระบบดิจิตอลเพื่อความรวดเร็ว
 
“ทั้งหมดนี้ถ้าเราทำได้หมดปรองดองไปเองครับ ทุกอย่างมันเนรมิตไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ ต้องใช้เวลา แต่ผมเชื่อมั่นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานให้กับประเทศไทย ให้กับประชาชนคนไทย ถ้าในเวลาที่เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ผมเชื่อว่าเขาทำสำเร็จ” นายสุเทพ กล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: