ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วิษณุ ย้ำ แรงงานต่างด้าวโปรดอยู่ในความสงบ ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย


วิษณุ ย้ำ แรงงานต่างด้าวโปรดอยู่ในความสงบ ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย


วิษณุ ย้ำ  แรงงานต่างด้าวโปรดอยู่ในความสงบ เตรียมใช้ ม.44 ขีดเส้น 120 วัน ชะลอบทลงโทษรุนแรง 3 มาตรา ให้นายจ้าง-ลูกจ้าง ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย

      เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว อาทิ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน , นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน , สภาหอการค้าแห่งประเทศ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงแนวทางทั้งหมด

      นายวิษณุ กล่าวว่า  ที่ประชุร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เห็นตรงกันว่าจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการชะลอการบังคับใช้กฎหมายรวม 3 มาตรา ของ พ.ร.ก.ดังกล่าวออกไป 120 วัน  ประกอบด้วย มาตรา 101 , 102 และ 122 ซึ่งมีการกำหนดค่าปรับและบทลงโทษที่รุนแรงกับลูกจ้างและนายจ้าง เพื่อให้ทั้งหมดมีเวลาปรับตัวตามกฎหมาย โดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มิ.ย. คือวันที่ พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้

     นายวิษณุ กล่าวว่า ระหว่างที่มีการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมายบางตรา มาตรา 44 ฉบับนี้ จะใช้มาตราเดียวกันกับที่ใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ คือ แรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางกลับประเทศโดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่ออุดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่นกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมระหว่างเดินทางกลับ และมีการข่มขู่ รีดไถเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจะผ่อนปรนแค่เฉพาะเรื่องของแรงงานต่าวด้าวที่ขึ้นทะเบียนไม่มถูกต้องหรือหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้น จะไม่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ที่จะต้องดำเนินการจับกุมอย่างเข้มข้น


      สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางไปขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมาย สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย เดินทางไปทำที่ประเทศต้นทาง / จุดผ่อนผันบริเวณชายแดน / และศูนย์พิสูจน์บุคคลกรณีชาวพม่า ที่ไทยมีอยู่ 5 แห่ง โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับพม่าว่าจะยินยอมหรือไม่ โดยระหว่างนี้ขอให้แรงานต่างด้าวกรุณาอยู่ในความสงบ และไปดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนนายจ้างก็ใช้มาตราเดียวกัน ซึ่งไม่ว่า มาตรา 44 จะประกาศใช้เมื่อไร ก็จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 23 มิถุนายน คือวันที่ที่พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ประกาศใช้

      นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ในการหารือกับภาคเอกชน ได้รับทราบ 4 ข้อเสนอ ที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ คือ 1.การตั้งศูนย์รับจดทะเบียนในประเทศไทย 2.ขอให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว 3.การจ่ายเงินชดเชย กรณีลูกจ้างเดินทางกลับประเทศหรือหยุดงาน และ 4.การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดฉบับใหม่ ที่ต้องทำให้เข้าใจง่าย เพราะกฎหมายมี 145 มาตรา อ่านแล้วเข้าใจยาก โดยรัฐบาลรับไว้พิจารณาทั้งหมด เว้นแต่เรื่องการตั้งศูนย์รับจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวทะลักเข้าไทย เสี่ยงต่อการิดกฎหมายหลบหนีเข้าเมือง และขัดต่อบันทึกความเข้าใจที่ไทยทำไว้ไว้กับพ ม่า  ลาว และกัมพูชา และขัดต่อข้อตกลงเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: