ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

"ประยุทธ์" แนะเกษตรกรรู้จักปรับเปลี่ยน ปฏิรูปเกษตร เพิ่มรายได้


"ประยุทธ์" แนะเกษตรกรรู้จักปรับเปลี่ยน ปฏิรูปเกษตร เพิ่มรายได้

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ "ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม" ที่ได้นำสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปจากการเกษตรมาจัดแสดง โดยนายกรัฐมนตรี ทดลองทาครีมบำรุงผิวหน้า โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเครื่องสำอางสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องสิวได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ 100% ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยได้รับรางวัลการันตีคุณภาพสารสกัดชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2013  นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ดู “ปลาซิว สมพงษ์” ซึ่งเป็นปลาที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 30 ปี แต่สามารถนำกลับมาเพาะพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งขณะนี้ได้จำหน่าย โดยนำเสนอความเป็นมาและคุณค่าของปลาชนิดนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการพัฒนาภาคการเกษตรขณะนี้ ต้องยอมรับว่ามีเกษตรกรจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้เข้าระบบที่ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางของรัฐบาล ซึ่งทำให้เกิดปัญหาของความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนแปลงการทำเกษตร เช่น เรื่องของการรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ที่จะครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าว ยาง มันสำปะหลังและอื่นๆ ซึ่งวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขออย่าหยิบเรื่องการแก้ปัญหาด้านการเกษตรมาเป็นประเด็นว่ารัฐบาล ไม่ได้แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เพราะผู้ที่ออกมาพูดที่ผ่านมา ตนเองก็ไม่เคยเห็นว่า จะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร แต่ต่างกับรัฐบาลนี้ที่มีการชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างชัดเจน จึงอยากให้สื่อมวลชนและสังคมเข้าใจรัฐบาล ที่กำลังเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆ สำคัญวันนี้และวันนหน้า ซึ่งทั้งหมดคือการปฏิรูปการเกษตร และการปฏิรูปอื่นๆทุกภาค

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำว่า หากมีใครระบุว่า รัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหา ก็ขอให้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเข้ามา โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือนักการเมือง ว่าจะทำอย่างไร ให้ยางพาราและข้าวสูงขึ้น เพราะหากพูดแบบเดิมๆก็จะมีเพียงประเด็นและมีความขัดแย้งและทำให้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ เดินหน้าไม่ได้

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: