ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

วิษณุ เตรียมเชิญ มท.ปรับแก้กฎหมาย รับเลือกตั้งท้องถิ่น

วิษณุ เตรียมเชิญ มท.ปรับแก้กฎหมาย รับเลือกตั้งท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวถึง กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งขาติ หรือ คสช. ผ่อนคลายคำสั่ง คสช. เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้ง ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่แบ่งเป็น 4ระดับ คือ องค์กรบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. เทศบาลเมือง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ทั้งนี้ เชื่อว่า คสช.คงไม่พิจารณาผ่อนคลายคำสั่งให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันในทุกระดับ เนื่องจากมองว่าจะเกิดความโกลาหล วุ่นวาย ทั้งในเรื่องของเวลาที่จะไปใกล้เคียงกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และเรื่องของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เพียงพอ จึงอาจพิจารณาผ่อนคลายให้มีการเลือกตั้งในบางระดับเท่านั้น หาก คสช.พิจารณาให้จัดการเลือกตั้งในระดับใดนั้น ก็ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งในระดับนั้นใหม่ทั้งหมด เพราะปัจจุบันมีทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำหน้าทีรักษาการณ์ และอีกส่วนที่ใกล้จะครบวาระ ในเดือนเมษายนปี 2561

นายวิษณุ ยังกล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องทำการแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อปท.เนื่องจากในรัฐธรรมนูญใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ ดังนั้นจึงต้องปรับแก้ในส่วน อปท.ให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งในส่วนนี้เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะเป็นการปรับแก้ในบางมาตรา และทางกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้า พร้อมยืนยันว่า จะไม่ใช้คำสั่งตาม มาตรา 44 เพื่อปรับแก้กฏหมายในส่วนดังกล่าว แต่ยืนยันว่า จะต้องดำเนินการอย่างรอบครอบ เพราะกฏหมายดังกล่าว จะต้องใช้บังคับในลักษณะที่ถาวร มีผลต่อการเลือกตั้ง อปท.ในครั้งต่อๆไป

อย่างไรก็ตาม เตรียมเชิญกระทรวงมหาดไทยเข้ามาหารือ ในสัปดาห์หน้า พร้อมกันนี้จะเชิณคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรอ.เข้ามาหารือเพื่อให้ความเห็น เกี่ยวกับความแตกต่างของกฏหมาย ที่ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับเดิม และกฏหมายใหม่ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: