ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มหาดไทย ปลื้ม 5 วัน ปชช.ลงทะเบียนตลาดประชารัฐแล้วกว่า 2.9 หมื่นคน

มหาดไทย ปลื้ม 5 วัน ปชช.ลงทะเบียนตลาดประชารัฐแล้วกว่า 2.9 หมื่นคน

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยเปิดรับลงทะเบียนเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เพื่อเป็นผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา พบว่า ตลอด 5 วัน ของการดำเนินการรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตลาดประชารัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 29,029 ราย

โดยตลาดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 17,608 ราย 2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 13,474 ราย และ 3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6,803 ราย ด้านประเภทสินค้าที่ประชาชนจะนำมาจำหน่าย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. สินค้าเกษตร 6,899 ราย 2. อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 6,596 ราย และ 3. ผัก ผลไม้ปลอดภัย 5,134 ราย ด้านประเภทของผู้ประกอบการ 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. พ่อค้า/แม่ค้า 13,193 ราย 2. เกษตรกร 6,655 ราย และ 3. กลุ่ม OTOP 3,461 ราย

สำหรับพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุดรวม 5 วัน 3 อันดับ คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2,097 ราย 2. จังหวัดศรีสะเกษ 1,778 ราย และ 3. จังหวัดนครราชสีมา 1,656 ราย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยยังเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายเดินทางไปลงทะเบียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำและให้คำปรึกษาในการลงทะเบียน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย มีกำหนดจะ Kick off ตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยส่วนกลางจะจัดที่ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: