ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นพดล ไม่คาดหวังการปรับ ครม. แนะ เร่งแก้ปัญหา 3 ป.

“นพดล” ไม่คาดหวังการปรับ ครม.แนะ เร่งแก้ปัญหา 3 ป. 

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ กล่าวว่า ข่าวการปรับ ครม เป็นสีสันการเมือง พรรคเพื่อไทยไม่สนใจเรื่องตัวบุคคล แต่ให้ความสำคัญในสาระและปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ คือปัญหา 3 ป.   คือ ปากท้อง ปรองดอง และประชาธิปไตย  ปัญหาปากท้องกระทบคนส่วนใหญ่ และแนวโน้มแก้ยากขึ้น เกษตกรและผู้มีรายได้น้อยยังลำบาก ราคาพืชผลเกษตรหลักเช่น ข้าว ยาง ปาล์ม ยังตำ่ เกษตรกรขาดกำลังซื้อ ปัญหาความยากจนยังมีอยู่ คนที่พูดว่าปีหน้าจะไม่มีคนจนเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริงคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากจึงจะแก้ได้  แต่รัฐบาลนี้ก็ต้องเร่งแก้ ส่วน ป ปรองดองนั้น ตอนหลังเรื่องนี้แผ่วลงไปมาก อ้างว่ายึดอำนาจเพื่อสร้างความปรองดอง ขณะนี้ยังแก้ไม่ได้  และดูเหมือนมีคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก สิ่งที่ควรทำคือ ไม่เพิ่มคู่ขัดแย้ง ลดวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง สร้างความไว้วางใจของคนกลุ่มต่างๆ บังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ

     เปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยกเลิกการเรียกปรับทัศนคติ ส่วน ป สุดท้ายคือประชาธิปไตย คสช และรัฐบาลควรสร้างบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน ดังนั้นควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองผ่านพรรคการเมือง เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พรป พรรคการเมือง และควรเปลี่ยนทัศนะคติที่ว่าพรรคการเมืองคือที่ชุมนุมของนักเลือกตั้ง  เพราะที่จริงพรรคการเมืองคือกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนรวมตัวกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาประเทศ

     ส่วนที่อ้างว่ายังไม่ปลดล็อคเพราะกลัวความวุ่นวายนั้น ข้ออ้างไม่ค่อยมีนำ้หนัก ตนไม่เชื่อว่าจะมีใครทำ แม้คิดจะทำก็ไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐบาลมีกลไกและมาตรา 44 อยู่และสังคมคงไม่ยอมรับการสร้างความวุ่นวาย ดังนั้นควรเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมที่ต้องทำตามกฏหมาย การพบปะรับฟังประชาชนเพื่อจัดทำนโยบายและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆได้แล้ว “จะปรับ ครม อีกกี่ครั้ง ปัญหา เรื่อง ปากท้อง ปรองดอง ประชาธิปไตย ก็ยังคงอยู่ ถ้ารัฐบาลนี้แก้ไม่สำเร็จ คงต้องรอรัฐบาลหน้าหลังการเลือกตั้งมาแก้”

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: