ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม ชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สงขลา


นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม ชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สงขลา

            พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ภาคใต้ โดยมีคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม 14 คน รวมนายกรัฐมนตรี เป็น 15 คน เนื่องจากรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่ง บางส่วนลาเพราะติดภารกิจ ส่วนรัฐมนตรีใหม่ยังไม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรี ได้ พบปะนักศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้นำผลการพัฒนาด้านต่างมาจัดแสดงหลายผลงาน เช่น ระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ มีการควบคุมอุณภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเห็ด สามารถควบคุมการเพาะเห็ดได้ 5 ชนิด โดยตู้เพาะเห็ดนี้สามารถใส่เห็ดได้จำนวน 130 ถุง ผลิตเห็ดได้ประมาณ 3-5 กก/สัปดาห์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของการเพาะปลูกน้อยกว่า 50 ต่อเดือน / การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ การออกแบบแฟชั่นนิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ใช้ผ้าจากท้องถิ่น เช่นผ้ามัดย้อมผ้าบาติกและผ้าทอ ออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความสวยงาม เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลด้านแฟชั่นและสิ่งทอ ในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการจัดแสดงหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาด ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างหุ่นยนต์ดังกล่าว เป็นหุ่นยนต์ ที่บังคับด้วยรีโมท ข้อความจากภายนอกและประกอบด้วยระบบย่อยได้แก่ระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมระบบเก็บขยะและระบบเซ็นเซอร์เส้นทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนในสาขาวิชาต่างๆเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการเรียนนั้นต้องเรียนไปเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรียนจบไปต้องได้งานทำทุกคน และอยากให้ทุกคนฝึกใช้กระบวนการคิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: