Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

นายกฯ ย้ำ ครม.น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.10 ไปปฏิบัติ อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและปชช.

นายกฯ ย้ำ ครม.น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.10 ไปปฏิบัติ อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและปชช.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำกับคณะรัฐมนตรีใหม่ที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณวานนี้ ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

     นอกจากนี้ ให้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และสืบสานต่อยอดให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ดำรงรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างสังคมจิตอาสาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

      “ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม และน้อมนำไปขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะแบ่งมอบงานให้แก่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายงานตามภารกิจแก่รัฐมนตรีทุกกระทรวงอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจให้มากที่สุด”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน