ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯ เปิดประชุม ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก

นายกฯเปิดประชุม ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก Global Aviation Security Plan (GASeP) โดยมี ดร.ฟ่าง หลิว เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ นายอรุณ มิชรา ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ นายชารีฟ ฟาเธย์ รัฐมนตรีการบินพลเรือนของอียิปต์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

    นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในฐานะไทยเป็นสมาชิก ICAO รัฐบาลมุ่งมันทำตามพันธะกรณีในการยกระดับมาตรฐานการบินให้ทัดเทียมระดับสากล พยายามแก้ปัญหาทุกเรื่องจนICAO ทำการปลดธงแดง แสดงให้เห็นความตั้งใจและประสิทธิภาพในการทำงานด้านการรักษามาตรฐานความปลอดภัยการบินให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้การบินของไทยเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ของนานาประเทศ

     นอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศทั้งโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ตอบสนองการพัฒนาของประเทศในทุกด้าน ดังนั้นจึงหวังว่ากาประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน รองรับภัยคุกคามด้านการบินรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยควบคู่กัน จึงเป็นความท้าทายที่ทุกคน จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบินให้รองรับความต้องการได้. ซึ่งมาตรการที่ปรับเปลี่ยนโดยเน้นบูรณาการ และประสานงาน กับทุกภาคส่วน  นอกจากจะส่งผลเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่ารายได้ และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศและภูมิภาค      นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ในสากลโลกจึงดลบันดาลให้ทุกคน ประสบความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่

     นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า  วันนี้มีความสำคัญ เพราะทำให้มาตรฐาน ICAO มีความต่อเนื่อง ร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือน ที่จัดจั้งขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป หลังจากปลดล็อคธงแดงได้ ก็ต้องมีความพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยในวันนี้ได้มีการหารือกับเลขาธิการ ICAO ใหญ่   ซึ่งพร้อมสนับสนุนทางการไทย มาโดยตลอด และสิ่งที่ไทยจะต้องเดินหน้าในการแก้ปัญหา คือ การจัดทำแผนรักษาคงวามปลอดภัย ซึ่งการประชุมในวันนี้ จะมีการจัดทำแผน ระยะ 3 ปี และเป็นตามวาระ พร้อมกันนี้ เลขาฯICAO ได้ชื่นชมที่ไทยมุ่งมั่นในการทำงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าแผนงานที่ไทยทำวันนี้จะเป็นโมเดล ด้านสถานะทางการบินให้กับประเทศอื่นๆ สามารถยกระดับได้มากขึ้น และยังชื่นชมการเพิ่มบุคคลากร และพัฒนาการเรียนรู้ /การจัดทำกฎระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมของไทย  และยังเชิญให้ไทยเข้าไปร่วมในการตรวจสอบคุณภาพด้านการบิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการกับประเทศอื่นๆด้วย และสัญญาจะร่วมมือกันต่อไปในอนาคต ทั้งในไทย ภูมิภาคอาเซียน และโลก ดังนั้นในวันี้จึงอยากให้คนไทยขอบคุณเข้าหน้าที่ทุกคน ที่มาร่วมกันแก้ปัญหา จนสำเร็จ

    นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า สิ่งที่น่ายินดี คือได้รับทราบว่า ธุรกิจโรงแรมมีความดีใจ  เพราะมีลูกค้าและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อัตราการจองห้องพักสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่ความสงบสุข มีคนมาจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่ดี แต่รัฐบาลก็จะไม่ละเลยดูแลผู้มัรายได้น้อย โดยหวังให้ผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ นำไปสู่การสร้างรายได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: