ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี61

นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี61

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม ปี2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

     เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงคำขวัญวันเด็กนั้น พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า “ศิษย์ดี ครูดี มีศรัทธา” ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงแปลกใจจึงถามกลับนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่คำขวัญวันเด็ก แต่เป็นคำขวัญวันครู จากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงอมยิ้ม พร้อมระบุว่า ปวดท้อง เดี๋ยวกลับไปคิดก่อน  

     ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขวัญดังกล่าวเพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมของประเทศชาติต่อไปข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: