ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯประชุม หน.ส่วนราชการ บอกเข้ามาไม่ได้หวังอะไร ขอให้ ขรก.ก.ยุติธรรม ทุกคนช่วยกันทำงาน ดูแลความยุติธรรม

นายกฯประชุม หน.ส่วนราชการ บอกเข้ามาไม่ได้หวังอะไร ขอให้ ขรก.ก.ยุติธรรม ทุกคนช่วยกันทำงาน ดูแลความยุติธรรม

เมื่อวันที่ 5 ม.ค ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1 /2561 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ

โดยกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง คือ อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด ปราบทุจริตคอรัปชั่น คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ คู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เช่น การนำเสนอเทนโนโลยีการให้บริการประชาชนด้านงานยุติธรรม ผ่านทางแอปพลิเคชั่นรู้หมดกฎหมาย และบริการประชาชน DOP Service ของกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีบริการกำหนดวันรายงานตัว รวมถึงแอปพลิเคชัน DSI Map Extended ระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าของเด็กและเยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และจากผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม พร้อมกล่าวว่า ฝากทุกคนด้วยนะ วันนี้มากระทรวงยุติธรรม ก็ใกล้กับศาลรัฐธรรมนูญ แต่ยืนยันว่า ที่เข้ามาไม่ได้หวังอะไร หรือ ต้องการให้พวกท่านหรือทุกคนต้องการอะไร แต่ผมจะทำให้เกิดความยุติธรรม ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงานเรื่องการดูแลความยุติธรรม ตอนนี้หลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะ มีกฎหมายใหม่มากขึ้น ดังนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล จะปล่อยให้มีปัญหาแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ก็อยู่ที่เราทุกคนต้องช่วยกัน สัญญากับผมแล้วนะว่า ทุกคนจะช่วยกันทำ

หลังการประชุมเสร็จสิ้น นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ กพ.เปิดเผยผลว่า นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางประชารัฐและใช้เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกชุมชนซึ่งทุกกระทรวงก็มีแผนสำหรับการแก้ปัญหาความยากจนของ ประชาชนอยู่แล้ว ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว โดยได้ขอให้ทุกหน่วยจัดลำดับความสำคัญและ บูรณาการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามยังได้มีการติดตามประเมินผลจากการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2561 ให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือการปรับเส้นกำหนดความยากจนจาก2,660 บาท ให้สูงขึ้นโดยยึดเกณฑ์ของอัตราค่าแรงขั้นต่ำมาคำนวณ แต่อาจไม่ได้กำหนดเป็นตัวเงินอย่างเดียวแต่อาจดูแลเป็นค่าครองชีพอย่างอื่นแทน

นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำในที่ประว่า การเลือกตั้งยังคงเป็นไปตามโรดแมป ส่วนขันเวลานั้นยังไม่มีกำหนดชัดเจน

ด้านนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้นำเสนอโครงการสำคัญต่อที่ประชุมคือการใช้ระบบบิ๊กดาต้าเพื่อเข้ามาแก้ปัญหา การก่ออาชญากรรมซ้ำของนักโทษ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รายบุคคลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละกรณี นอกจากนี้ยังได้กำหนดแผนงานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยตามโครงการ "ยุติธรรมชุมชน"และ "ยุติธรรม"จังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง คำปรึกษาด้านกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่และมีความรู้กฎหมาย รวมถึงการสร้างความเท่าเทียมระหว่างคนจนและคนรวยได้รับในการได้รับความยุติธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: