ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายกฯให้โอวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นายกฯให้โอวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญู และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จำนวน 550 คน /เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน จำนวน 235 คน รวม 785 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรับฟังโอวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในหลายๆกิจกรรม เพราะความรู้จากการศึกษา สำคัญในด้านที่ต้องใช้ประกอบอาชีพ แต่ที่สำคัญกว่าคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอนาคต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องรู้ให้เท่าทัน

เด็กและเยาวชนที่มานั่งตรงนี้ หลายต่อหลายรุ่น ถือว่า มีคุณภาพ โดดเด่น ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จึงต้องติดตามบุคคลเหล่านี้ ในอนาคตต่อไปว่า พวกเขาไปอยู่ในจุดไหน เพราะจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องในทุกด้าน รวมไปถึงด้านการเมือง เพราะส่วนตัวไม่ได้เกลียดการเมือง จึงขอทุกคนอย่ารังเกียจการเมือง เพราะในอนาคต บางส่วนก็อาจจะได้เข้าไปอยู่การเมือง เนื่องจากประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่ที่มีธรรมาภิบาล สร้างนักการเมืองหน้าใหม่ แทนคนเก่าที่อายุมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังฝากถึงการใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนว่า ต้องระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทัน สามารถแยกแยะได้ ใช้เท่าที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ ขณะเดียวกันต้องรู้จักวางแผนการใช้ชีวิต คำนึงถึงหนี้สิน และให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตัวเอง

นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ร่วมกันปลูกฝังในสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องของวัฒนธรรมและสังคม เช่น การไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญู มีระเบียบวินัย รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์ ใช้เหตุผล ที่สำคัญต้องรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาติดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เป็นหลักชัยของประเทศ ที่ต้องรักษาไว้ ดังนั้นจงภูมิใจในความเป็นไทย และเติบโตขึ้นไปเป็นคนเก่งและคนดี

นายกรัฐมนตรี บอกว่า รัฐบาลคาดหวังให้คนไทยรู้กฎหมาย ทั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก และกฎหมายต่างๆ โดยเบื้องต้นให้กระทรวงยุติธรรม ทำเป็นอินโฟกราฟฟิค ออกมาเพื่อความเข้าใจง่าย ก่อนจะทำสำเนาให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปสอนเป็นวิชาเสริมในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพราะหากไม่เข้าใจกฎหมาย สังคมก็จะปั่นป่วน ขัดแย้งไม่จบสิ้น ดังนั้นการจะทำอะไรต้องรู้กฎหมาย จะได้ไม่มาพูดอีกว่า รังแกฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ เพราะกฎหมายมีไว้ให้สังคมสงบ ไม่ได้มีไว้ทำร้ายใคร และส่วนตัวในฐานะนายกรัฐมนตรี ก็ไม่เคยคิดจะใช้กฎหมายไปทำร้ายใคร ดังนั้นใครที่นำไปพูดขอให้แก้ไขด้วย

หลังให้โอวาทเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับเด็กและเยาวชนก่อนจะชมผลงานของเด็กและเยาวชนที่นำมาจัดแสดง และมอบให้ ทั้งภาพวาดและภาพถ่ายพลเอกประยุทธ์ในอิริยาบทต่างๆ พร้อมโคลงสี่สุภาพ ใจความว่า

ประ จักษ์เห็นเด่นด้วย คุณธรรม พ่อเฮย
ยุทธ์ เยี่ยมยอดการนำ เก่งกล้า
จันทร์ ดูสง่าล้ำ สุดเท่ห์ จริงนา
โอชา แกร่งทหารกล้า แซ่ซ้อง สรรเสริญ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปกับเด็กและเยาวชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: